Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Jozef Linder

( 2. 6. 1962)


Úloha č. 174

Tungat R. Sarsenbekov, Celinograd, SSSR

Originál pre Smer

Mat 3. ťahom (4+3)Kontrolná notácia: b. Kd6, Vh3, Sf3, Jb1 (4), č. Ka6, Pa7, b7 (3) – mat 3. ťahom. Riešenie do 14 dní a všetku korešpondenciu pre rubriku posielajte na adresu: Jozef Linder, Sliač, ČSA 29. Jedného správneho riešiteľa odmeníme šachovou knihou.

Riešenie úlohy č. 168 (Kaďourek): Úloha narobila riešiteľom veľa trápenia. Hra dvoch strelcov s dámou proti samému kráľovi skytá nepreberné množstvo variantov, z ktorých sa ani autor nevymotal. Jeho intencia: 1.Sh5-e8 je len začiatok labyrintu variantov. K riešeniu vedú tiež ťahy: 1.Dd6+, 1.Sg6. Odmenu tentoraz neudeľujem, ani jedno riešenie nebolo úplné.


Žravý šach

Podmienka je jednoduchá: Treba všetko brať, čo je v ceste. Že aj žravý šach vie byť dostatočne zábavný, dokážeme to nasledovnou úlohou: Hrou zo základného postavenia na šachovnici treba v 16. ťahoch dosiahnuť to, aby všetky biele kamene stáli v základnom postavení a čierny kráľ stál na poli h8. Základnú podmienku žravého šachu – branie obmedzíme len na povinnosť bieleho (čierny brať nemusí). Správneho riešiteľa odmeníme šachovou knihou. Riešenie.


Vzad <<  >> Vpred