Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Jozef Linder

(28. 7. 1962)


Úloha č. 181

Viktor Litvinov, Pjatigorsk, SSSR

Originál pre Smer

Mat 7. ťahom (5+2)Kontrolná notácia: b. Ke1, Sc6, Ja6, Jc4, Pb5 (5), č. Ka7, Pc3 (2) – mat 7. ťahom. Riešenie do 14 dní a všetku korešpondenciu pre rubriku posielajte na adresu: Jozef Linder, Sliač, ČSA 29. Jedného správneho riešiteľa odmeníme šachovou knihou.

Riešenie úlohy č. 175 (dr. Mandler): 1.Sd8-h4! tempo c:b6 2.Ve6 ľub. 3.Se7 a 4.Ve4 mat, 1...Kc4 2.Sf2 Kb4 3.Vg4+ Ka3 4.Va4 mat, ale aj duál: 2.Se7 ľub. 3.Ve6 a 4.Ve4 mat, 1...Ke5 2.Sf2 atď., 1...Ke3 2.Vg4 ľub. 3.Sg2 a 4.Ve4 mat, 1...Ke5 2.Kd3 Kf5 3.Se4+ Ke5 4.Sg3 mat. Odmenu dostane J. Šálek, Ostrava.


Krajský šachový prebor jednotlivcov

V dňoch 11.-19. augusta t. r. uskutočnia sa v Ružomberku Krajské šachové dni. Ružomberok bude po tieto dni hostiť najlepších šachistov a šachistky nášho kraja, ktorí vybojujú tu svoje krajské prebory. Posledné tri dni, t. j. 17.-19. 8. 1962 doplnia program skladatelia a riešitelia problémového šachu, ktorí tu uskutočnia svoje súťaže. Predsedníctvo šach. sekcie KV ČSTV schválilo túto listinu účastníkov kraj. preboru jednotlivcov: km Ivančo (Žiar), Soška (Prievidza), dr. Felix (Brezno), inž. Letr, Čuntala (Žilina), dr. Augusta, dr. Škrovina atď.


Vzad <<  >> Vpred