Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(4.6.1976)


Problém č. 821 – originál

Štefan Todek, Lisková

Autorova prvá skladba

Mat 2. ťahom


Problém č. 822 – originál

Anton Bobek

Oravské Veselé

Mat 3. ťahomKontrolná notácia. 821: biely Ka8 Da7 Sh6 Pc4 g4 (5 kameňov), čierny Ke5 Pe6 (2 kamene), biely začne a dá mat druhým ťahom, 822: b. Kh7 Vc7 Vg5 Sd2 Sh1 Jd1 Je6 Pa4 (8), č. Kb6 Vb3 Vg2 Pa5 b5 c4 d4 h3 (8), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Medzi našimi prispievateľmi vítame 21-ročného autora z okresu Liptovský Mikuláš. Autor trojťažky patrí naopak k starej generácii a svoju úlohu nám poslal po viac ročnom odmlčaní. Riešenia oboch problémov pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihou.

Riešenie problému č. 812 (Macák) z 23. apríla 1.Jg3 (V:c4) hrozí 2.Jh5+ Kh6 3.Df6+ K:h5 4.Dh8 mat, 2...Kg8 3.Df6 4.Dg7 mat, 2...Kf7 3.Df6+ Ke8 4.Jg7 mat, 1...Dd3 2.Df6+! K:f6 3.Jh5+ Kf5 4.S:d3 mat, 1...Se8 2.Jf5+ K:f8 3.Df6+ Sf7 4.Df7 mat, (1...Je7 2.D:e7+ 3.Dh7 mat). Na prvotinu veľmi zaujímavá a obsažná štvorťažka.

Knižné ceny vyhrávajú: Marián Jurkovský, 053 04 Spišské Podhradie, Ivan Kotzig, Sever C1, 929 01 Dunajská Streda a Marián Bauer, Červenej armády 34, 801 00 Bratislava.

* K päťdesiatym narodeninám nášho vynikajúceho šachového skladateľa, majstra športu Ľudovíta Lačného vypisuje slovenská sekcia kompozičného šachu medzinárodnú súťaž v skladaní dvojťažiek. Úlohy treba poslať do 9.12.1976 na adresu Ivan Garaj, Sokolíkova 23/23, 830 00 Bratislava, rozhodcom je Lačný, vecné ceny v hodnotách 500, 400, 300, 200 a 100 Kčs.

* Ďalšie stretnutie bratislavského krúžku kompozičného šachu bude v utorok 8. júna o 18. hod. v Kultúrno-vzdelávacom stredisku na Jadernej ulici (Ostredky).


Vzad <<  >> Vpred