Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(11.6.1976)


 

Problém č. 823 – originál

Ivan Jelenčík, Brezno

Mat 2. ťahom


Problém č. 824 – originál

Pavel Krnáč

Rimavská Sobota

Mat 2. ťahomKontrolná notácia. 823: biely Kf8 Dh8 Vd1 Vg1 Sa3 Jc5 Pb7 (7 kameňov), čierny Kf6 Jc4 Jh5 Pf4 f5 f7 g7 (7 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom. 824: b. Kb2 Dh8 Vd8 Se5 Se6 Jc4 Pe2 f7 (8), č. Ke4 Vg7 Sf8 Jb5 Jh6 Pb4 (6), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenia oboch problémov pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s poznámkou ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihou.

Riešenie problému č. 813 (Vokál) z 30. apríla: Pokusy 1.Jd2? (A) hrozí 2.Vc1 mat, 1...Vg3! (a), 1.Je3? (B) hrozí 2.Vc1 mat, 1...Vg2! (b), riešenie 1.Dc2 hrozí 2.Df2 mat, 1...Vg3 (a) 2.Je3 (B) mat, 1...Vg2 (b) 2.Jd2 (A) mat. Témou je recipročný vzťah medzi pokusmi a vyvráteniami na jednej strane a skutočnými variantmi na druhej strane. Problematická je však ekonómia Vg1.

Riešenie problému č. 814 (Golha) z 30. apríla: Zvodnosť 1.Dg8? s hrozbou 2.Dd5 mat a vyvrátením 1...Vf7!, riešenie 1.Db6 s hrozbou 2.D:d4 mat – v oboch prípadoch varianty 1...Ve6, Vc5, Je2 2.Sf5, c:d3, S:f3 mat, ale s cyklicky zameranými obrannými motívmi.

Knihy za riešenia č. 813 a 814 vyhrávajú Ján Patrík, Prekážka 258/a, 033 01 Liptovský Hrádok, Ľuboslav Rabčan, Puškinova 9, 018 51 Nová Dubnica a Ladislav Tkáčik, Sídlisko dukelských hrdinov 21, 080 01 Prešov.

* Ako naši čitatelia už vedia z dennej tlače, novým majstrom ČSSR v praktickom šachu sa stal člen družstva VŠ Praha, Eduard Prandstetter. Menej je už známe, že tento šachista je aj výborným skladateľom a bol majstrom ČSSR v skladbe trojťažiek v rokoch 1966-1968. K tomuto ojedinelému dvojitému úspechu novému majstrovi srdečne blahoželáme!


Vzad <<  >> Vpred