Vzad << >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

(26. 6. 1999)


Problém č. 1844

Wieland Bruch, Nemecko

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (13+13)


Problém č. 1845

Vasil Ďačuk, Ukrajina

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (10+9)Kontrolná notácia: 1844: b. Kd8, Df8, Vb4, Vd6, Sd2, Sd3, Ja8, Jg5, Pa4, d7, e5, e6, g4 (13), č. Kc5, Dh3, Ve1, Vf2, Sf3, Ja2, Ja3, Pb6, b7, c7, e2, g2, h4 (13) – mat 2. ťahom, 1845: b. Kf8, Dh5, Vb1, Ve7, Sf6, Ja4, Jc2, Pc5, e2, e4 (10), č. Kc4, Vh2, Se5, Ja2, Pa6, c3, d5, e6, f4 (9) – mat 2. ťahom.

Dvojťažka č. 1844 bola zapožičaná do Bardejova a veru viacerí riešitelia sa na nej potkli. Okrem riešenia obsahuje aj dve tematické zvodnosti, pričom tematické sú aj všetky tri hrozby, a tak možno objaviť syntézu viacerých moderných tém. V pozoruhodnej dvojťažke č. 1845 je spracovaná Djuraševičova téma (cyklická zámena prvého ťahu, hrozby a matu po tej istej obrane v dvoch fázach). Netradičná tematická zvodnosť 1.c:d6? (A) e.p. hr. 2.Vc7 (B) mat, 1...S:d6 2.Jb6 (C) mat viazne preto, lebo sa nedá dokázať, že posledný ťah čierneho bol 1...d7–d5. V riešení poradie ťahov bude BCA.

Riešenie pošlite do troch týždňov na adresu redakcie Práca, P. O. Box 124, Odborárske námestie 3, 814 99 Bratislava, s poznámkou ŠACH. Jeden správny riešiteľ každej skladby získa 50 Sk.

Riešenie problému č. 1832 (Ďačuk) z 15. mája 1999. Zvodnosť 1.Dh6? hr. 2.Sf3 (A) mat, 1...D:e5, D:d7 2.Vc5 (B), De6 mat, viazne na 1...Dg6! Zvodnosť 1.a8D? hr. 2.Vc5 (B) mat, 1...D:e5, D:d7 2.Jf6 (C), D:a5 mat, viazne na 1...D:c6! Rieši 1.Dh5 hr. 2.Jf6 (C) mat, 1...D:e5, D:d7 2.Sf3 (A), Se6 mat (1...D:c6, J:c6 2.J:c6, b:c4 mat). Kombinačne príjemne zložitá skladba s hustou, ale nepravidelnou škálou zámen so vstupmi dámy do hry, ktoré nie sú klasikmi obľúbené (B. Moravčík, Banská Bystrica). Ani najpoprednejší svetoví politici by nevedeli vyvolať takú medzinárodnú zápletku vzájomných vzťahov, ako to dokázal autor tejto skladby (A. Kalita, Bratislava). Bravúra väzieb, najmä v riešení (O. Jančík – J. Minarovič, Trnava). Moderný prídavok k zámenám matov: cyklus hrozieb a tematických matov po rovnakej obrane (L. Salai, Martin). Estetický úvodník vytvára ďalší väzbový komplex matov v skladbe s bohatým obsahom (MUDr. F. Pajtás, Čierna nad Tisou). Solídna skladba s prvkami modernosti (A. Rázga, Bratislava). Maximálne bolo možné získať 2 body.

* Riešiteľskú "solving–show" vyhral v Bardejove Ukrajinec V. Kopyl (v hlavnej súťaži sa mu priliš nedarilo – skončil až na 16. mieste), keď vo finále zvíťazil nad Bratislavčanom M. Kolčákom najtesnejším pomerom 5:4.


Vzad << >> Vpred