Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

(24. 10. 1959)


Problém č. 21 – originál

Anton Bobek, Oravské Veselé

Autorova prvá skladba

Pre tematický turnaj

SÚV ČSTV 1959

Mat 2. ťahom (5+4)Kontrolná notácia: b. Kh4, Df2, Jb4, Jf8, Pd3 (5), č. Ke5, Sh7, Jc7, Pd6 (4), biely začne a po každej odpovedi čierneho dá ihneď mat. – Chutná a pritom dokonalá úloha s blokovaním v 4 variantoch – to je siedma prvotina v našej rubrike!

Riešenie úlohy č. 19 (Buňka) z 3. októbra: 1.Se5 hr. 2.V:d2 mat, 1...K:e6 2.d5 mat, 1...S:e6 2.Je7 mat, 1...V:d4 2.J:f4 mat, 1...Sb4 2.Jc7 mat, 1...c:d3 2.Sb3 mat, 1...d:e5 2.Dd7 mat. Na začiatok veľmi pekná variantová úloha, ktorej jediným nedostatkom je úvodník, pretože dáva do hry dámu. Ideálny prvý ťah by bol 1.Ve7–e6 – čo na to autor?

Riešenie úlohy č. 20 (Formánek) z 10. októbra: 1.Sc5 hrozí 2.Db4 mat, 1...Jc3 2.Dd4 mat, 1...d:c5 2.Va4 mat, 1...K:c5 2.Dc3 mat, zdanlivá hra 1...Jc3 2.D:c3 mat. Tzv. predĺžený útok strelca v jednoduchej forme.


Súťaže SÚV ČSTV v skladbe

Predbežné výsledky: Dvojťažky (téma blokovania): I. cena B. Idunk (Dolné Lovčice), II. cena inž. Ivan Tatranský (Bratislava), III. cena L. Polaček (Bratislava), 1. čestné uznanie V. Katreniak (Bratislava), 2. č. u. Š. Hrušík (Martin), 3. č. u. A. Ančin (Komárno). – Mnohoťažky: I. cena V. Bosík (Turčianske Teplice), II. cena A. Ančin (Komárno), III. cena Š. Čuperka (Cífer), 1. č. u. V. a O. Bosík (Turčianske Teplice), 2. č. u. E. Roth (Banská Bystrica), 3. č. u. J. Kováčik (Kovarce).


Vzad <<  >> Vpred