Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Bedrich Formánek

(16.4.1987)Problém č. 40Juraj Bosák

Svobodné slovo 18.10.1952

Mat 2. ťahom (4–3)Kontrolná notácia: b. Ka7 Dd6 Sg6 Sg7 (4), č. Kb3 Pa3 d7 (3), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do týždňa na adresu redakcie, Októbrové nám. 7, 816 33 Bratislava. Dvaja vyžrebovaní riešitelia vyhrajú hodnotné knižné ceny.

V našom meste sa narodil (6.4.1933), tu vychodil školy vrátane Univerzity Komenského, v Bratislave sa stal významným a uznávaným vedeckým pracovníkom Matematického ústavu SAV.

Ale už predtým venoval aspoň kúsok svojho talentu aj kompozičnému šachu. RNDr. Juraj Bosák, DrSc. zložil v 50. a začiatkom 60. rokov 40 šachových problémov, viedol rubriky vo Svete socializmu a Čítaní o SSSR, bol členom vtedajšej komisie kompozičného šachu a významnou mierou spolupracoval na tvorbe slovenskej šachovej terminológie. Kompozičný šach mu v mladosti učaroval, ale matematika (najmä teória grafov) si ho potom získala celého... (Žiaľ, ako sa po uzávierke dozvedáme. RNDr. Bosák zomrel v týchto dňoch po dlhej ťažkej chorobe.) – O jeho cite pre šachovú krásu svedčí aj táto po každej stránke dokonalá miniatúrka.

Riešenie problému č. 38 (Jarolín): 1.Sd7 hrozí 2.Vd4 mat, 1...Ve4, c5, Je6, Sc5 2.f:e4, Jb6, Sc6, V:c5 mat. Dvojťažka obsahuje skrytú "formálnu" tému: obranné a matujúce kamene sa cyklicky striedajú (po veži matuje pešiak, po pešiakovi jazdec, po jazdcovi strelec a po strelcovi opäť veža). – Knihy za správne riešenie vyhrávajú: Tibor Bruckmayer, Jelačičova 12, 821 08 Bratislava a Lea Jonáková, Petra Křičky 568, 675 71 Naměšť nad Oslavou.


Vzad <<  >> Vpred