Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Bedrich Formánek

(19.3.1987)Problém č. 38Ivan Jarolín

Pravda 13.6.1975 (750v)

Mat 2. ťahom (7–8)Kontrolná notácia: b. Kb3 Vc4 Sc8 Ja4 Jf7 Pc3 f3 (7), č. Kd5 Ve8 Sf8 Jf4 Pb4 c7 e2 g7 (8), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do týždňa na adresu redakcie, Októbrové nám. 7, 816 33 Bratislava. Dvaja vyžrebovaní riešitelia vyhrajú hodnotné knižné ceny.

Dňa 31. tohto mesiaca sa dožije 33 rokov Ing. Ivan Jarolín, rodák z nášho mesta, absolvent Elektrotechnickej fakulty SVŠT a povolaním systémový programátor na Ústave výpočtovej techniky SVŠT. Od marca 1973 uverejnil len niečo cez 30 problémov (zväčša dvojťažiek), do rozvoja nášho kompozičného šachu sa však zapísal významnými písmenami ako zavádzateľ výpočtovej techniky v oblasti riešenia šachových problémov, je oduševnený propagátor, ochotný využívateľ, nezištný pomocník mnohých šachových skladateľov a agilný člen krúžku kompozičného šachu pri ObKaSS II, bez ktorého (spolu s obligátnym Sinclairom ZX81) si stretnutia krúžku už ani nemožno predstaviť. Z tvorby Ing. Jarolína uvádzame ľahšiu dvojťažku, sme však zvedaví, koľkí z riešiteľov "uhádnu" jej ideu...

Riešenie problému č. 36 (Katreniak): 1.Jd6 hrozí 2.D:e7 mat, 1...D:d6, S:e4, Sf6, Jd4, e6, K:d6 2.Df5, Jc4, Dd5, Sf4, Df4, Dd5 mat. Päť variantov zjednotených námetom blokovania poľa čiernemu kráľovi a navyše cenný zdanlivý variant (keby začínal čierny) 1...S:e4 2.Sf4 mat so šiestym blokovaním. – Knihy za správne riešenie vyhrávajú: Jozef Vaňko, Fraňa Kráľa 18, 811 05 a Dušan Sedláček, Drobného 25, 841 01.


Vzad <<  >> Vpred