Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Bedrich Formánek

(2.4.1987)Problém č. 39 – originál

Juan Carlos Benítez

Mat 2. ťahom (8–8)Kontrolná notácia: b. Ka5 Vd3 Ve7 Sd5 Jb8 Jd2 Pa3 b3 (8), č. Kc5 Vh4 Sc8 Jb5 Jc2 Pa4 d6 g5 (8), mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do týždňa na redakciu. Dvaja vyžrebovaní riešitelia vyhrajú hodnotné knižné ceny.

Sympatický kubánsky študent Juan Carlos Benítez má k Bratislave dvojitý vzťah: žije v našom meste už štvrtý rok a narodil sa (v Santiagu de Cuba) presne na výročie oslobodenia Bratislavy – o dva dni bude mať práve 23 rokov. Pred Bratislavou absolvoval výberové gymnázium v Havane (s prehĺbeným vyučovaním matematiky, fyziky a chémie) a ako výborný študent sa ľahko dostal na zvolené štúdium jadrovej chémie do ČSSR. Od augusta 1982 úspešne zvládol ročnú jazykovú prípravu v Košiciach a v septembri 1983 presídlil na Prírodovedeckú fakultu UK. Je vo IV. ročníku a študuje stále s vynikajúcim prospechom. Teraz ho čaká diplomová práca a na budúci rok jej obhajoba, štátne záverečné skúšky – a potom návrat domov, už ako RNDr. Benítez...

Na Kube sa šach teší veľkej popularite, preto nečudo, že Carlos si začal všímať naše šachové rubriky a 7.11.1985 zavítal prvý raz na stretnutie bratislavského krúžku kompozičného šachu. Odvtedy je jeho usilovným a aktívnym členom, veľa rieši a dosiaľ (vrátane prvotiny 2.5.1986) uverejnil štyri problémy. Kompozíciu si mimoriadne obľúbil a po návrate na Kubu sa tam chystá vydať už hotový preklad našej brožúrky "Ako skladať šachové problémy?". A na záver ešte jedno prekvapenie: autorova dvojťažka, opus 5, mimochodom, prvý originál vo Večerníku.

Riešenie problému č. 37 (Tazberík): Zdanlivé hry po 1...Ke6, Kc4, zvodnosť 1.Dg6? e5!, riešenie 1.S:a4 s trojfázovou zámenou matov. – Knihy za správne riešenie vyhrávajú: Melita Dibusová, Bernolákovo nám. 33, 940 32 Nové Zámky a Branislav Krajčovič, 29. augusta 55, 920 01 Hlohovec.


Vzad <<  >> Vpred