Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Bedrich Formánek

(29.5.1986)Problém č. 18

Juraj Brabec a Ľudovít Lehen

II.-III. cena ex aequo

Radjanska Ukraina 1982

Mat 2. ťahom (10–11)Kontrolná notácia: b. Kd8 Df8 Vd1 Sc1 Sf5 Jf6 Jh8 Pb6 c2 g4 (10), č. Ke5 Va7 Sa8 Ja6 Jc8 Pd5 d6 e7 g5 h6 h7 (11), biely začne a dá mat druhým ťahom, úloha má zvodnosti 1.c3? a 1.Dh6?. Riešenie pošlite do týždňa na adresu redakcie, Októbrové nám. 7, 816 33 Bratislava. Dvaja vyžrebovaní riešitelia vyhrajú hodnotné knižné ceny.

V posledných ôsmich rokoch udivuje svojimi tvorivými výkonmi dvojica bratislavských šachových skladateľov Juraj Brabec (nar. 26. 5. 1938 v Trenčíne) a Ľudovít Lehen (nar. 3. 6. 1925 v Banskej Bystrici). Známeho odborníka v oblasti papieru a celulózy (chemického inžiniera, kandidáta vied a teraz už riaditeľa výskumného ústavu) a akademického maliara spojila láska ku kompozičnému šachu. Hoci majú spolu už 109 rokov, na tvorbu problémov sa vrhli s mladíckym elánom a zložili rad vynikajúcich dvojťažiek, ocenených aj na najlepšie obsadených medzinárodných turnajoch, v Albumoch FIDE a na majstrovstvách ČSSR. Dnešný príklad získal vysoké vyznamenanie v súťaži ukrajinského časopisu pri príležitosti 60. výročia utvorenia Sovietskeho zväzu.

Riešenie problému č. 17 (Stančík): 1.Jb4! tempo 1...Kd4, Kd2, K:b4, Kb2 2.Vd5, Ve2, Vb5, V:e6 mat. Spolu so zdanlivými hrami 7 matov z tej istej batérie! - Knihy za správne riešenie vyhrávajú: Dušan Behunek, Mehringova 8, 851 04 a Ing. Karol Bruckner, Moldavská 4, 821 03.

* Dnes (29. mája) od 18. do 21. hod. v Dome kultúry Ružinov sa uskutoční ďalšie stretnutie záujemcov o šachové problémy.


Vzad <<  >> Vpred