Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Bedrich Formánek

(14.3.2012)Skladba č. 604Vladimír Bušík

Pravda 30.1.1970

Mat 2. ťahom (6–2)Kontrolná notácia: b. Ka6 Dg6 Sa3 Sh3 Ja5 Jd1 (6), č. Kd5 Sd6 (2), biely začne a dá mat druhým ťahom.

Slovenský šachový skladateľ Vladimír Bušík sa narodil 15. októbra 1932 v Prievidzi, kde aj počas svojho tvorivého obdobia žil. Absolvoval Strojnícku fakultu SVŠT a zamestnaný bol ako technický pracovník. Po prvotine (v roku 1969 v Pravde) uverejnil za 25 rokov vyše 60 skladieb, najmä dvojťažiek, potom trojťažiek, ale aj niekoľko mnohoťažiek a pomocných matov. V skladateľských súťažiach získal minimálne päť vyznamenaní.

Riešenie šachovej skladby: 1.Jb3! tempo 1...Kc4 2.Se6 mat, 1...Kc6 2.D:d6 mat, 1...Ke5 2.Df5 mat, 1...Sd6~ 2.De6 mat, 1...Se5 2.Je3 mat. Na začiatočníka pekne konštruovaná dvojťažka s veľmi dobrým úvodníkom, tromi voľnými poľami pre kráľa a predĺženou obranou strelca. Náhodnou zvodnosťou je 1.Se6+? s modelovým matom 1...Kd4 2.Jc6, ale vyvrátením 1...Ke5!.


Vzad <<  >> Vpred