Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Bedrich Formánek

(21.3.2012)Skladba č. 605Boško Milošeski

Cena

"Kotelec" 1991

Pomocný mat 4. ťahom

začne biely, 2 riešenia (3–9)Kontrolná notácia: b. Kb1 Ve1 Sg1 (3), č. Kd6 Ja4 Jg6 Pd2 e6 f3 f6 g4 h4 (9), biely začne a s pomocou čierneho dá mat najneskôr štvrtým ťahom, k cieľu vedú dva prvé ťahy bieleho.

Macedónsky šachový skladateľ Boško Milošeski (narodený 24. decembra 1945) uverejnil od prvotiny v roku 1964 približne 1200 skladieb rôznych žánrov. V skladateľských súťažiach získal okolo 700 vyznamenaní, v Albumoch FIDE dosiahol 9 bodov (do roku 2003). V období 1980-2005 viedol rubriku v časopise Ekran, od roku 2001 je hlavný redaktor časopisu Vratnica-64.

Riešenie šachovej skladby: 1...Ve3 2.Kc5 V:f3+ 3.Kb4 Se3 4.Ka3 Sc5 mat, 1...Se3 2.Ke5 S:d2+ 3.Kf5 Ve3 4.Kg5 Ve5 mat. Dokonale jednotné riešenia s dvojitým využitím vzájomného zacloňovania veže a strelca na dvoch poliach, zakončené modelovými matmi.


Vzad <<  >> Vpred