Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Bedrich Formánek

(29.3.2012)Skladba č. 606János Csák

II. cena

U.S.Problem Bulletin 1993

Pomocný mat 2. ťahom (6–9)

b) Ve2 na d2Kontrolná notácia: a) b. Ka7 Vd6 Vf7 Sf5 Jd4 Je4 (6), č. Kd3 Dg4 Ve2 Vh7 Sc4 Jg5 Pc5 f6 g3 (9), b) Ve2 premiestniť na d2; v oboch pozíciách čierny začne a pomôže bielemu dať mat najneskôr druhým ťahom.

Maďarský medzinárodný majster János Csák (nar. 14. marca 1949 v Békéscsabe) uverejnil po prvotine v roku 1980 do tisíc skladieb, z toho asi 400 pomocných matov a 300 samomatov). V skladateľských súťažiach získal približne 150 cien a stovky ďalších vyznamenaní, v Albumoch FIDE dosiahol 41 bodov (do 2003).

Riešenie šachovej skladby: a) 1.c:d4 Vc7 2.Sf7 Vc3 mat, b) 1.D:e4 Vg7 2.Jf7 V:g3 mat. Obsažná a dokonalá analógia medzi riešeniami zakončenými modelovými matmi.


Vzad <<  >> Vpred