Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(18. 11. 1988)


Problém č. 1279

György Bakcsi

I. cena

Súťaž maďarského šach. zväzu 1959

Mat 3. ťahom (9–11)Kontrolná notácia: b. Ka6, Dd3, Va5, Ve6, Sd1, Sg3, Je2, Jf8, Pf2 (9), č. Kf5, Df1, Sf4, Je4, Pc5, d4, d5, d6, f6, g4, g5 (11), biely začne a dá najneskôr tretím ťahom mat.

György Bakcsi (nar. 6. 4. 1933), patrí medzi najlepších maďarských skladateľov súčasnosti. Prvotinu mal uverejnenú už v roku 1948 a o rok nato získal aj prvé vyznamenanie. Dodnes uverejnil okolo 800 skladieb rôznych žánrov, medzi ktorými prevládajú pomocné maty, dvojťažky a trojťažky. Vyše polovica publikovaných prác získala vyznamenanie, z toho je približne 100 prvých cien, čo je v kompozičnom šachu skutočne nevšedné. Je viacnásobným majstrom Maďarska v rôznych oddeleniach. Bakcsi je autorom niekoľkých kompozičných kníh (napríklad Nová maďarská antológia šachových skladieb), častým rozhodcom medzinárodných súťaží. A popritom stále kvalitne komponuje. Z jeho vyznamenaných prác sme tentoraz vybrali trojťažku. V riešení možno nájsť recipročnú zámenu druhého a tretieho ťahu bieleho pri využití poloväzby. Riešenie zasielajte do 10 dní na adresu: Redakcia Východoslovenských novín, Šmeralova 18, 042 66 Košice (s poznámkou ŠACH pri adrese).


Riešenie problému č. 1273 (Ing. O. Mihalčo): Zvodnosti: 1.Sd4? tempo, 1...S:c3, S:e3 2.S:c3, S:e3 mat, viazne na 1...Pbľub.!, 1.Jd5? tempo, 1...S:c3, S:e3 2.J:c3, J:e3 mat, viazne na 1...Pfľub.! 1.Da3? tempo, 1...S:c3 2.D:c1 mat, viazne na 1...S:e3!, 1.Dg3? tempo, 1...S:e3 2.D:e1 mat, viazne na 1...S:c3!. Rieši: 1.Kd4! tempo, 1...S:c3, S:e3 2.K:c3, K:e3 mat. Zámena dvoch matov rozložená do piatich fáz. Za správne riešenie bolo možné získať maximálne 2 body.


Stav riešiteľskej súťaže po 15. kole (po č. 1273)

Za riešenie problémov č. 1259-1273 bolo možné získať maximálne 58 bodov. S maximálnym ziskom sú na čele P. Durst (Levoča) a M. Kašper (Levoča). Poradie na ďalších miestach je nasledovné: 56 bodov: Ing. J. Holubec (Košice), J. Majerčin (Košice), 52 bodov: V. Boldižár (Košice), 51 bodov: A. Nandráži (Prešov), Ing. M. Šemrinec (Krompachy), 49 bodov: J. Majerčák (Kežmarok), 47 bodov: F. Paluška (Michalovce), 46 bodov: J. Fabiny (Hnilčík), M. Jurkovský (Prešov), 45 bodov: V. Bunganič (Humenné), 42 bodov: I. Bandžuch (Spišská Nová Ves), S. Kovaľský (Gelnica), 41 bodov: J. Barani (Harichovce), M. Humeňaj (Drienov), J. Kojnok (Drienov), Ing. J. Ružinský (Košice), 38 bodov: PhDr. L. Fuchs (Snina), 35 bodov: A. Koštek (Levoča), Ing. F. Zgola (Košice), 33 bodov: M. Revay (Spišská Nová Ves), 32 bodov: S. Mastík (Humenné), 31 bodov: P. Buzinkai (Sečovce), 22 bodov: M. Svrček (Martin), 20 bodov: Š. Mlynarčík (Tatranská Kotlina), 16 bodov: Š. Burkuš (Košice), 13 bodov: S. Maťaš (Giraltovce), 10 bodov: A. Hrivňák (Košice) atď.

Prípadné námietky proti tomuto stavu (u niektorých renomovaných riešiteľov chýbajú riešenia jednoduchších problémov) zasielajte do 7 dní na adresu redakcie.


Vzad <<  >> Vpred