Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(17.6.1994)


Problém č. 2747 – originál

Miroslav Brada, Zvolen

Mat 2. ťahom

a-b-c-d-e – pozri text


Problém č. 2748 – originál

Eliahu Fasher, Izrael

Pomocný mat 2. ťahom

a) diagram b) Vc2 na a7Pätorčatá

Nie je to častý prípad ani v kompozičnom šachu, hoci pätorčatá sú tu definované ináč: ide o päť pozícií, navzájom nepatrne odlišných, avšak s podstatne odlišnými riešeniami. (Pozície b-c-d-e sú odvodené od a.) Autor pomocného matu vytvoril "iba" dvojčatá, ale to nemusí znamenať, že menej kvalitné: nech posúdia riešitelia... Riešenia oboch problémov pošlite do 18 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Pribinova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov aspoň jedného problému odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2747 a) b. Kf8 Vb7 Vb8 Sd4 Ja5 Pe4 f5 (7), č. Kd6 Pd7 (2), b) premiestniť Vb8 na a4, c) odstrániť Ja5, d) odstrániť Pe4 e) premiestniť Pf5 na g7, v každej pozícii biely začne a dá mat druhým ťahom; 2748: a) b. Kc6 Ve4 Sb1 Pf5 (4), č. Kh7 Vc2 Sh1 Jf6 Pc5 (5), b) premiestniť Vc2 na a7, v oboch pozíciách čierny začne a pomôže bielemu dať mat druhým ťahom.)

* Knihy za riešenia problémov č. 2733 a 2734 vyhrávajú: Jana Halásová, 941 43 Dolný Ohaj 245, Viliam Jerz, Planckova 1, 851 01 Bratislava a Anton Kalita, Klimkovičova 2, 841 01 Bratislava.

Riešenie problému č. 2741 (Vicén): Zvodnosť 1.d3? hrozí 2.Dc4 mat, 1...D:d3, Ve5~, Sa6 2.J:f4, V:f5, V:f5 mat, 1...Ke6!, riešenie 1.d7 hrozí 2.V:f5 mat, 1...Da6, D:g2 (Dc4), S:d7, Ke6 2.J:f4, Dc4, V:d7, Dd6 mat. Mechanizmus zámeny hier je motivovaný odclonením línie d7-d5 a uvoľnením poľa d6 pre dámu.

Riešenie problému č. 2742 (Pituk): a) 1.Vc5 d8J 2.Vfd5 J:f7 mat, 1.Vd5 d8S 2.Vfe5 Se7 mat, 1.c5 V:a6+ 2.Jc6 d8D mat, b) 1.Vc5 d8S 2.Vfd5 Sc7 mat, 1.Vd5 d8J 2.Vfe5 Jb7 mat, 1.Vf7 Vh8 2.Ke7 d8D mat. Zdanlivo jednoduché premiestnenie bielej veže vedie k zámene troch riešení, vrátane recipročnej zámeny premeny pešiaka na jazdca a strelca.


Svetová súťaž

Ako nám napísal hlavný usporiadateľ 5. svetovej súťaže v kompozičnom šachu, každý autor môže do jednotlivých oddelení poslať aj tri skladby (a teda neplatí reštrikcia, o ktorej písal vo svojom obežníku Česky šachový zväz). Samozrejme, iba dve z nich sa môžu dostať do konečného poradia 24 najlepších. – Pokiaľ ide o súčasný stav v slovenskej zásielke, máme ešte ďaleko do spokojnosti. Veríme však, že v ostávajúcich 9-10 mesiacoch sa naši reprezentanti postarajú o to, aby slovenské družstvo prinajmenšom zopakovalo skvelé druhé miesto zo 4. svetovej súťaže...


Baltický turnaj

Nedávno sme dostali výsledok originálnej skladateľskej súťaže družstiev, na ktorej sa zúčastnilo 6 štátov a jedno mesto: 1. St. Petersburg 39, 2. Nemecko 35, 3. Fínsko 33, 4. Švédsko 26, 5. Lotyšsko 19, 6. Dánsko 16, 7. Litva 14. Súťažilo sa v siedmich oddeleniach (dvojťažky, trojťažky, mnohoťažky, pomocné maty, samomaty a dvakrát štúdie), pričom samomaty rozhodoval Stanislav Vokál z Košíc. Najúspešnejším jednotlivcom bol Fín J. Paavilainen, ktorý zvíťazil v mnohoťažkách a spolu s P. Perkonojom v štúdiách.


* * *

Nové body

Podľa čerstvej májovej listiny FIDE (v ktorej chýbajú "protestanti" Kasparov a Timman) je na čele svetových šachistov toto poradie: 1. Karpov 2781, 2. Širov (Lotyšsko) 2728, 3. Anand (India) 2722, 4. Kramnik 2717, 5. Salov 2711, 6. Ivančuk (Ukrajina) 2704, 7. Barejev 2699, 8. Kamsky (USA) 2699 9. Gelfand (Bielorusko) 2681, 10. Jepišin 2675, 11. Jusupov (Nemecko) 2660, 12. Nikolić (Bosna a Hercegovina) 2654 atď. (Neoznačení sú Rusi, ktorých je v prvej stovke rovných 20 – ale náš ani jeden.) (-kh)


Vzad <<  >> Vpred