Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(13. 8. 1982)


Problém č. 938 – originál

Milan Bednár, Kurima

Mat 2. ťahom (11–10)Kontrolná notácia: b. Kb3, Dc1, Ve1, Sb4, Jd8, Jg2, Pa4, b7, d2, d6, f3 (11), č. Kd5, Va5, Vh5, Sa6, Sh6, Jb8, Jf4, Pd3, d4, f5 (10), biely začne a dá mat druhým ťahom.

V bohato rozvetvenom riešení dnešného problému spracoval autor Flemingovu tému v dvojnásobnej forme. Riešenie problému zasielajte do 14 dní od vyjdenia Prílohy VN na adresu – Redakcia Východoslovenských novín, Švermova 47, 042 66 Košice, s poznámkou ŠACH pri adrese.


Riešenie problému č. 932 (L. I. Lošinskij): Efektný úvodník 1.Sc2! (s hrozbou 2.Sb3 mat) dáva čiernemu dve voľné polia a vytvára druhú, tentoraz nepriamu batériu. Obidve batérie hrajú po šachoch bielemu kráľovi, 1...Kc5+ 2.Se4 mat, 1...Kc4+ 2.Vc6 mat, ale aj v ďalších variantoch: 1...Df3 2.Vc6 mat, 1...Dg3 2.Se4 mat. Diagonálna batéria hrá ešte dvakrát: 1...c5, J:c2 2.Vg6, Ve5 mat. Maty sú efektné a konštrukcia vynikajúca – M. Bednár (Kurima). Za správne riešenie problému bolo možné získať maximálne 2 body.


Na základe výsledkov uverejnených – v minulom Šachovom okienku – v budúcnosti len ŠO – sa výhercami knižných odmien za 2. štvrťrok stali títo riešitelia:

Imrich Bandžuch – Moravská 7/13, Spišská Nová Ves 052 01, Milan Revay – Levočská 22/19, Spišská Nová Ves 052 01 ako dvaja víťazi a ako tretí v poradí – po žrebovaní Jozef Majerčin – Kostolná 18, Košice 040 00. Z tých, čo získali aspoň 50 percent bodov z maximálneho zisku, sme vylosovali týchto riešiteľov: Milan Bednár – Kurima 160, 086 12 okr. Bardejov, Milan Svrček – Komorova 5, Vrútky 038 61 okr. Martin. Výhercom blahoželáme, ostatní riešitelia budú mať snáď viac šťastia v budúcej súťaži. Riešiteľská súťaž za 3. štvrťrok je tesne za polovicou. Nezabudnite – do losovania zaraďujeme len tých riešiteľov, ktorí získajú minimálne polovicu z maximálneho bodového zisku!


Pražský športový klub Slovan vyhlásil súťaž štúdií pri príležitosti 100. výročia narodenia veľmajstra Oldřicha Durasa. Rozhodcom je J. Pospíšil. Štúdie zasielajte do 31. decembra 1982 na adresu: Vladimír Kos, Merhautova 66, Brno 613 00.

S veľkým úspechom východoslovenských skladateľov sa skončil dvojročný turnaj (1979-1980) v Nedeľnej Pravde. I.-III. cenu si rozdelili: Ing. Jozef Taraba (Kežmarok), Ivan Kiss (Kežmarok), Milan Bednár (Kurima) – v oddelení dvojťažiek. Ani v druhom oddelení – ostatné problémy – nezostali naši skladatelia pozadu. I.-III. cenu si spolu s P. Polákom a Z. Labaiom rozdelil Marián Križovenský (Vranov nad Topľou). K tejto súťaži sa ešte vrátime v niektorej z budúcich rubrík.


Vzad <<  >> Vpred