Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(9. 11. 1984)


Problém č. 1060 – originál

Štefan Sovík, Modra

pozri text (8–11)


Problém č. 1061 – originál

Ing. Josef Burda, Havířov

Mat 2. ťahom (10–7)Kontrolná notácia č. 1060: b. Kb7, De7, Vc1, Vd1, Sc2, Jd2, Je2, Pb3 (8), č. Kd5, Vg4, Vh3, Jf8, Pb4, b5, c6, c7, d6, e5, e6 (11), A-pozícia – diagram, B-pozícia – Kd5-c5, biely začne a dá v oboch pozíciách mat druhým ťahom.

Kontrolná notácia č. 1061: b. Ke1, Dg8, Vd5, Ve4, Sh6, Sh7, Jb1, Pa3, c2, f2 (10), č. Kb2, Sa1, Pa4, a5, a6, e2, f3 (7), biely začne a dá druhým ťahom mat.


Riešenie problému č. 1045 (Š. Sovík): 1.g8J! s hrozbou 2.Jf6 mat, 1...Vh6 2.Db3 c:b3 3.c:d3 mat, 1...Sd8 2.Db4 c:b4 3.Vd4 mat, 1...Dd8 2.Db5 c:b5 3.Sd5 mat, ale skladba je riešiteľná aj po 1.S:e4! (vedľajšie riešenie). Za správne a úplné riešenie bolo možné získať maximálne 6 bodov.


Metodický list kompozičného šachu

Bohatú tohtoročnú nádielku kompozičnej literatúry dopĺňa v poradí už 10. Metodický list s názvom "Kompozičná šachová tvorba Jána Valušku". Vyšiel ako príloha športového časopisu "Tréner 10/1984". Obsahuje 100 vybraných problémov majstra športu Jána Valušku. Ten uverejnil svoju prvotinu 26. 1. 1963 v Smene. Do konca roka 1982 mal uverejnených 310 skladieb z toho 238 dvojťažiek, 10 trojťažiek, 8 mnohoťažiek, 10 exoproblémov, 17 pomocných matov, 10 samomatov, 6 štúdií atď. Na turnajoch získal 130 vyznamenaní, z toho 56 cien. Zvlášť úspešný je v množstve uverejnených problémov v Albumoch FIDE. Od roku 1962 mal v nich uverejnených 24,5 skladby, čo je rekord medzi slovenskými autormi. Vyniká hlavne v oblasti dvojťažiek. Zameral sa na Lačného tému pričom sám prvý raz spracoval optickú formu cyklickej zámeny matov, ktorá sa nazýva podľa neho. V roku 1978 bol Jánovi Valuškovi udelený titul majstra športu. Z reprodukovaných skladieb pre našich čitateľov vyberáme nasledovnú miniatúru. b. Kd5, Dh4, Vh6, Ph5 (4), č. Kf5, Pf6, g6 (3) – 2X. 2. pochvalná zmienka ÚV ČSZTV súťaž zač. autorov 1965. Riešenie: 1...g5, g:h5 2.De4, V:f6 mat. 1.Dg3 tempo! 1...g5, g:h5 2.Df3, V:h5 mat. Zámena dvoch matov vo forme núdzovky. Všetkým skutočným záujemcom o novostrategické dvojťažky túto publikáciu plne odporúčame.


Vzad <<  >> Vpred