Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(16. 11. 1984)


Problém č. 1062

Vladimír Pachman

II. cena

FIDE 1959

Biely vyhrá (4–3)Kontrolná notácia: b. Kb2, Vb1, Se3, Sg4 (4), č. Kb5, Vc5, Vc8 (3), biely začne a vyhrá.

Autorom dnešnej reprodukcie je jeden z velikánov československej skladby – Vladimír Pachman. Od svojich skladateľských začiatkov (r. 1934) sa postupne vypracoval až k titulu veľmajstra. Vynikal hlavne v oblasti mnohoťažiek, štúdií, trojťažiek atď. Pred nedávnou dobou nás zastihla nemilá správa. Jeden z našich dvoch veľmajstrov už nie je medzi nami. V. Pachman zostal verný skladbe do posledného obdobia. Jeho dnešná práca je pomerne ľahká a názorná miniatúra. Riešenia zasielajte do 14 dní na adresu: Redakcia Východoslovenských novín, Švermova 47, 042 66 Košice (s poznámkou ŠACH pri adrese).


Riešenie problému č. 1046 (K. Mlynka): Zvodnosť 1.Ke6? s hrozbou 2.d6 mat, 1...J:e7 (A), S:f7+(B), D:e3 (C) 2.Jd6, g:f7, S:e3 mat, ale 1...J:e3!. Rieši: 1.Kc5! hrozí 2.d6 mat, 1...J:e7 (C), S:f7 (A), D:e3+ (B) 2.Jd6, g:f7, S:e3 mat. Cyklická zámena troch obranných motívov: A – napadnutie, B – šachovanie, C – uvoľnenie v aktívnej forme (Mlynkova téma). Šachovaný kráľ pred úvodníkom značne uľahčuje riešenie. Za správne riešenie bolo možné získať maximálne 2 body.


Stav riešiteľskej súťaže po 9. kole (po č. 1046)

Na čele je zatiaľ štvorica riešiteľov s maximálnym ziskom 43 bodov. Sú to P. Durst (Levoča), Ing. J. Holubec (Košice), J. Majerčin (Košice), Ing. M. Priščák (Prešov). Na ďalších miestach je poradie nasledovné: 42 bodov: P. Čisárik (Prešov), 40 bodov: L. Wittner (Košice), 38 bodov: F. Paluška (Michalovce), 36 bodov: M. Perháč (Slovinky), 35 bodov: I. Bandžuch (Spišská Nová Ves), J. Kolenčík (Levoča), M. Revay (Spišská Nová Ves), 34 bodov: M. Bednár (Kurima), 33 bodov: Ing. A. Bidleň (Humenné), M. Kašper (Levoča), RNDr. J. Štúň (Snina), J. Boroviak (Levoča), J. Holík (Biel), Ing. J. Radi (Malý Horeš), 28 bodov: E. Dendis (Levoča), Z. Jurušová (Levoča), 25 bodov: J. Pašiak (Trebišov), J. Struhár Bardejov), 24 bodov: F. Kubáni (Poprad), 21 bodov: J. Heinrich ml. (Moldava nad Bodvou), 18 bodov: Ing. J. Ružinský (Košice), 17 bodov: J. Kosturko (Košice), 16 bodov: A. Kráľ (Bardejov), 15 bodov: F. Zgola (Košice), 10 bodov: J. Dubecký (Košice), J. Janočko (Humenné), S. Kovaľský (Gelnica), 7 bodov: M. Svrček (Bratislava), 5 bodov: J. Rohn (Vyšný Hrabovec) atď. Námietky zasielajte do 7 dní na adresu redakcie.


Vzad <<  >> Vpred