Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Bedrich Formánek

(16.4.2003)Skladba č. 203Josef Breuer

I. cena

Die Schwalbe 1953

Mat 4. ťahom (5–6)Kontrolná notácia: b. Kh8 Dd1 Sc6 Sg1 Pf4 (5), č. Kh3 Sa6 Pe6 g3 h4 h6 (6), biely začne a dá mat najneskôr štvrtým ťahom.

Významný nemecký medzinárodný majster Josef Breuer (7. januára 1903 – 2. augusta 1981) je autorom stoviek skladieb, prevažnou väčšinou mnohoťažiek a trojťažiek novonemeckej školy. V Albumoch FIDE dosiahol 52,5 bodu.

Riešenie šachovej skladby: 1.Dh5 hrozí 2.Sf3 a 3.Dg4 mat, 1...Sd3 2.Sh1! tempo 2...Sc2 3.Df3 a 4.Sg2 mat, 2...Sc4 3.Sf3 a 4.Dg4 mat (1...Se2 2.D:e2, 1...Sb7 2.S:b7 atď.). Zaujímavý manéver smerujúci k tempovému obmedzeniu pôsobnosti čierneho strelca. Pri iných pokusoch sa nepodarí strelca skrotiť: 1.Sh1? Sb5 2.Dh5 Sd3!, 1.Sf3? h5 2.Dc2 Sf1!, 1.Df3? Sc4!, 1.Db3? Se2!.


Vzad <<  >> Vpred