Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(28. 10. 1977)


Úloha č. 43 (688)

Čestmír Bára, Jackov

De Waarheid, Holandsko 1977

Mat 2. krokom (4–7)Kontrolná notácia: b. Kd3, Dh4, Jd7, Ph3 (4), č. Kd5, Sd6, Pb3, c6, e6, f5, g4 (7). Táto pekná úloha nášho moravského prispievateľa má 3 tematické zvodnosti.


Riešenie problému č. 38 od Milana Bednára z Kurimy. b. Kg4, Vf4, Sa2, Sh4, Pb4, d6, f3, f6 (8), č. Ke5, Vd5, Sc3, Pd5, b6, d7, e2, e3, g6 (9): 1.Sh4-g3 s hrozbou 2.Vf4-f5++ a mat ďalším krokom. 1...Ke5:d6 2.Vf4-d4++ Kd6-c6 3.Sa2-d5 mat, 1...Ve3-e4 (Sc3:b4) 2.Vf4-e4++ Ke5:f6 3.Sg3-e5 mat, 1...Vd3-d2 (d1) 2.Vf4-f5++ Ke5-d4 3.Vf5-d5 mat, 1...Vd3-d5 2.Vf4-f5++ Ke5-d4 3.Vf5:d5 mat, 2...Ke5-e6 3.Sa2:d5 mat, 1...Vd3:d6 2.Kg4-g5 a mat ďalším krokom. Za udanie neriešiteľnosti v tejto poslednej variante pokladáme úlohu za nevyriešenú a žiadne body nepriznávame.


Stav riešiteľskej súťaže po 12. kole

I. Bandžuch (Spišské Vlachy), J. Fedor (Jaklovce), F. Kaščák (Vranov nad Topľou) a M. Križovenský (Vranov nad Topľou) po 28 bodov. J. Fábry (Poprad), Ľ. Greššák (Prešov), J. Heligman (Mária Huta), L. Matoňák (Poprad), S. Kovaľský (Gelnica), Š. Kuzmiak (Spišská Teplica), O. Mihalčo (Košice) a R. Lokaj (Hanigovce) po 25 bodov. V. Pipta (Trebišov) 24 bodov. M. Bednár (Kurima), J. Fabiny (Bindt) a M. Slovinský (Smolnícka Huta) po 23 bodov. P. Durst (Vyšné Hágy) 20 bodov. T. Horváth (Valaliky) a L. Matisz (Čierna nad Tisou) po 19 bodov. J. Krištofóry (Iliašovce), A. Kubaský (Spišská Teplica) a O. Krištofóry (Iliašovce) po 17 bodov. Na ďalších miestach k podstatným zmenám nedošlo.


Odkaz redakcie

Oto Mihalčo, Košice: Vaše prvé tri štúdie postrádajú charakter štúdií a sú obyčajné, pomerne ľahké koncovky. Ako-tak vyhovujú číslo 4 a 5. Obe neskôr príležitostne uverejníme.


Vzad <<  >> Vpred