Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(6.2.1976)


Problém č. 793 – originál

Vladimir Bron, Sverdlovsk, ZSSR

biely vyhrá


Kontrolná notácia: biely Kf1 Vg4 Jb1 Pa4 (4 kamene), čierny Ka1 Sc1 Ja5 Pb5 (4 kamene), biely začne a aj pri najlepšej obrane čierneho vynúti výhru. Druhým originálom veľmajstra Brona je štúdia. Bude to iste najťažší problém našej riešiteľskej súťaže, ale mal by ho zvládnuť aj priemerný riešiteľ, pokiaľ má základné znalosti o koncovkách a bude pri analýzach opatrný. Za úplné riešenie možno získať 6 bodov, ale pri neúplnom budeme body strhávať. Podotýkame, že hlavný variant je rozhodnutý v šiestich ťahoch. Riešenie pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese.

Riešenie problému č. 787 (Formánek) z 9. januára: 1.Vd4 hrozí 2.J6c4 mat, 1...Ke3, Ke5, Kg3 2.Jb3, Jb5, J6:e4 mat. Tri voľné polia kráľa a pekná hra batérií.

Riešenie problému č. 788 (Salai) z 9. januára: Zvodnosti 1.Sd5? hrozí 2.V:e4 mat (1...Vh4!), 1.Da3? hrozí 2.D:c5 mat (1...Vh5!), riešenie 1.Sc4 hrozí 2.D:d3 mat a zakaždým varianty 1...Je5, Sc3 2.Sf4, Sf2 mat, pričom sa však cyklicky vystriedajú tri obranné motívy, čiže OM-32-23. – "Obidvaja juniori si počínajú ako starí borci. Gratulujem!" (A. Caletka, Holíč).


Celoštátna konferencia

Túto sobotu a nedeľu (7.-8. februára) sa uskutoční v bratislavskom hoteli Bratislava III. celoštátna konferencia kompozičného šachu. Za účasti vyše 50 šachových skladateľov a riešiteľov z celej ČSSR prerokuje niektoré aktuálne otázky rozvoja kompozičného šachu, najmä systém súťaží a klasifikačný poriadok. Rokovanie trvá oba dni od 9. do 12. hod. a v sobotu aj od 14. do 18. hod.


Vyšli pravidlá šachu

V náklade 6000 exemplárov a v cene 3 Kčs vydal bratislavský ŠPORT preklad oficiálneho textu pravidiel FIDE s komentármi majstra športu Jána Šefca. Ide o revidované vydanie pravidiel z r. 1966, žiaľ, iba rozmnožené xerografickou cestou z originálu písaného na stroji, takže jeho estetická stránka (včítane diagramov) nie je vysoká. Pri nedostatku slovenskej šachovej literatúry však brožúrka dobre spĺňa svoj hlavný účel: dať našim šachistom do ruky presný a dôkladne vysvetlený text pravidiel.

K vecnej stránke máme tri pripomienky na adresu komisie pravidiel FIDE: a) 4. pravidlo o remíze na str. 14 znie takto: "Partia je nerozhodná, keď hráč, ktorý je na ťahu, dokáže, že obe strany vykonali najmenej 50 ťahov, počas ktorých nebol braný, nijaký kameň a nevykonal sa nijaký ťah pešiakom." Tu by sa malo doplniť, že ide o 50 ťahov bezprostredne za sebou b) Ďalšia veta toho istého odseku bola už veľa razy kritizovaná, lebo sa v praxi nikdy nerealizuje: c) Pri definícii rošády na str. 9-10 sa zabudlo uviesť, že veža musí byť v základnom postavení. Text pravidla pripúšťa aj rošádu s bielou Ve8, ktorá vznikla premenou Pe7, ako vtipne ukázal leningradský skladateľ L. Kacneľson (biely Ke1 sa premiestni na e3 a Ve8 ho preskočí na e2!).


Vzad <<  >> Vpred