Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

(28. 5. 1958)


Úloha č. 884

Miroslav Havel, Praha

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (5+8)


Úloha č. 885

Juraj Bosák, Bratislava

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (13+5)Riešenia ďalších dvoch úloh do riešiteľskej súťaže o ceny pošlite do 13 dní na adresu redakcie "Práca" s poznámkou "ŠACH".

Riešenia úloh č. 876 a 877 (Morra): Prvý pomocný mat nášho argentínskeho spolupracovníka je v poriadku, druhý sa však nevydaril. Má síce peknú intenciu. 1.a1V h7 2.Va8 Sh6 3.Vg8 h:g8 mat, ale vedľajších riešení je toľko, že sme sa rozhodli trochu zmeniť obvyklé bodovanie. Riešenie typu 1.Jd8 h7 2.Je6 h8D+ 3.Jg7 D:g7 mat hodnotíme troma bodmi, podobne typu 1.Kg5 h7 2.Jd8 Se7+ 3.Kh6 h8D mat. Riešenia s rovnakým záverom (ale iným poradím ťahov) neberieme do úvahy, takže maximálny dosiahnuteľný počet bodov za riešenie je deväť. Názory na pomocný mat boli rozličné, iste ich však skreslila skutočnosť, že temer nikto nenašiel hlavné riešenie a vedľajšie sú bez vtipu. Treba len ľutovať, že pre nedostatok miesta nemáme možnosť zaoberať sa pomocnými matmi a ďalšími druhmi problémov vo väčšej miere. Záujem o naše celoročné súťaže v skladaní prekonal všetky očakávania a vyzerá to tak, že nebudeme môcť uverejniť ani všetky dvojťažky a trojťažky.

Upozorňujeme záujemcov o skladateľské súťaže SÚV ČSTV, o ktorých sme písali v rubrikách z 31. I. a 12. II. 1958, že termín pre súťaž A sa končí dňa 31. mája a pre súťaž B – 15. júna.


Vzad <<  >> Vpred