Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

(21. 5. 1958)


Úloha č. 882

Alfreds Dombrovskis, SSSR

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (8+8)


Úloha č. 883

Nikola M. Velikij, SSSR

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (7+8)Riešenia úloh pošlite do 13 dní na adresu redakcie s poznámkou "ŠACH". Č. 882 obsahuje po začiatočných ťahoch čierneho 1...Kf5 a 1...Kf7 maty, ktoré sa zamenia po zvodnosti prvý raz a v riešení druhý raz. V č. 883 si treba vybrať medzi dvoma prvými ťahmi, vedúcimi k navzájom celkom iným a predsa podobným hrám.

Riešenie úlohy č. 874 (Bosík): 1.Df3 tempo, S~ 2.Jc6+ Kc4 3.Df7, 1...S:e5 2.Dc6 S~ 3.Sc3, 1...K:e5 2.Sc5 S~ 3.Df5 mat, "Veľmi pekná úloha" (Lexa, pod. Zolnay).

Riešenie úlohy č. 875 (Reiprich): 1.Jf4 hr. 2.Je2, po obranách 1...K:e3, e:f4, V:e3, S:d3, Sg4, Jc3 nasledujú postupne maty 2.Je6, Sg7, c5, Je6, Ve4, Db6. Dobre konštruovaná úloha, skúsený autor by sa však mal zaoberať radšej "modernými" témami: zámenami matov a podobne.

* Redakcia "Tuvinskaja pravda", Kyzyl, ul. Lenina 17, Tuvinskaja AO, SSSR, vypisuje turnaj v skladaní úloh 1. dvojťahových, 2. trojťahových. Úlohy (každú v 2 exemplároch) s presným menom a adresou autora a s úplným riešením treba poslať najneskôr 1. augusta 1958 na vyššie uvedenú adresu s poznámkou "Šachmaty". Rozhodcom je N. M. Velikij. V každom oddelení tri ceny a cena pre najlepšiu miniatúrku. O uverejnení úloh budú autori upovedomení.


Vzad <<  >> Vpred