Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

(16. 4. 1958)


Nová riešiteľská súťaž

Dnešnou úlohou otvárame novú riešiteľskú súťaž. Zúčastní sa na nej každý, kto správne rozrieši aspoň jeden problém, uverejnený v apríli, máji a júni t. r. v našej šachovej rubrike. Riešenia problémov posielajte vždy najneskôr 13. deň po uverejnení na adresu redakcie "Práca", Bratislava, ulica Februárového víťazstva 6/d s označením "ŠACH" pri adrese.

Riešenia sa bodujú obvyklým spôsobom. Hodnotné knižné ceny získa sedem riešiteľov s najväčším počtom bodov a traja ďalší, vyžrebovaní spomedzi tých, ktorí správne rozriešili aspoň štyri problémy. Prednosť majú riešitelia, ktorí v doterajších súťažiach vyhrali najmenej cien. – Na súťaži sa môžu zúčastniť jednotlivci aj kolektívy. – Mená všetkých riešiteľov uverejníme. – Šachová rubrika vychádza v "Práci" každú stredu.Úloha č. 874

Vladimír Bosík, Turčianske Teplice

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (6+4)Začne biely (na diagrame je dolu) a po akejkoľvek odpovedi čierneho dá mat čiernemu kráľovi svojím tretím ťahom. V riešení udajte celé kombinácie až do matu (varianty) – nie iba prvý ťah.


Riešenia úloh

Č. 866 (Fulla): 1.J:f3 tempo 1...b3 2.Dd2, 1...Sb2 2.Dc4 a po ťahoch veže dva razy(!) typická opozícia V–J. "Krásna úloha – dvojitý jazdecký sputnik" (M. Méri). "Pekná a ťažká úloha" (G. Zolnay).

Č. 867 (Reiprich): 1.Jc3 a tri hrozby 2.Dc4, Je4, S:d7 vyjdú postupne po 1...b:c3, Jd4, V:c3; všetkým trom hrozbám dokážu zabrániť štyri ťahy: 1...Je5, Se6, d5, J:c3 – nasledujú maty 2.Dd5, Dc7, De7, d4.

Č. 868 (Riczu): Jednoduchá, ale pre riešiteľov zákerná úloha: 1.Jd6 Ke5 2.Se7 Kd4 3.Sf6, 1...Kg5 2.Sg7 Kh4 3.Sf6, ale aj tri duály 2.Se7+, 2.Je4+, 2.Je8! To je už chyba! Za každý duál dostávajú riešitelia 1 bod, za tri duály – 3 body, za riešenie tiež 3, spolu 6 bodov. Všetko našli iba štyria riešitelia!

Č. 869 (Koetsheid): pred úvodníkom 1...Je7~ 2.Jf5, 1...Jf2~ 2.Je4, 1...Sc7 2.Sb4, biely je v nevýhode ťahu, úvodníkom 1.Vf7 presunie však túto nevýhodu na čierneho, ktorý dostáva rôzne maty po obranách 1...Je7~, Jc6, Jd5, e5, Jf2~, Sc7. Zaujímavá a výborne konštruovaná úloha "biely na ťahu".


Vzad <<  >> Vpred