Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(29. 7. 1982)


 

Problém č. 1213

Ing. Ján Kovalič, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+7=18)


Problém č. 1214

Erich Brunner, Švajčiarsko

Hamburgischer Correspondent

1933

Mat 4. ťahom (6+7=13)Kontrolná notácia: 1213: bKc1 Dh3 Vf2 Sa2 Sf6 Jf1 Jf4 Pe2 e3 e5 f5 (11), čKe4 Dc8 Vg5 Je7 Jg2 Pc3 g3 (7) – dvojťažka, 1214: bKa2 De5 Ve8 Vg1 Sb3 Pf3 (6), čKc1 Sd1 Sf6 Pb4 c2 d2 d3 (7) – štvorťažka.

V č. 1213 okrem riešenia a dvoch tematických zvodníkov si nezabudnite všimnúť aj zdanlivé hry 1...D:f5 (a), V:f5 (b) 2.D:g2, D:g2 mat. Reprodukovaná štvorťažka č. 1214 signalizuje, že sa pomaly končí aj naša dlhodobá riešiteľská súťaž a obe dnešné skladby sú predposledné. Posledné dve (č. 1215 a 1216) uverejníme v nasledujúcej rubrike a novú dlhodobú riešiteľskú vypíšeme o dva týždne, dňa 12. augusta 1982. Prosíme Vás už teraz o jej propagáciu.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 812 67 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1193 (Gvozdják) z 20. 5. 1982. Zvodník 1.Vf5? tempo, 1...Sg2, Sf3, Se4 2.J:g2, V:f3, Jg4 mat, viazne na 1...S:d5+! Zvodník 1.Vg4? tempo, 1...Sf3, Se4, S:d5+ 2.Jf5, V:e4, J:d5 mat, viazne na 1...Sg2! Zvodník 1.Vf2? hr. 2.Jf5 mat, 1...Sf3, Se4 2.V:f3, Jg4 mat, viazne na 1...S:d5+! Rieši 1.Vd4 hr. 2.Jg4 mat, 1...Sf3, Se4, S:d5+ 2.Jf5, V:e4, J:d5 mat. Zlatá maličkosť (M. Méri, Dunajská Streda). Symetrické zámeny matov s nevydareným riešením prvých ťahov (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1194 (Zagorujko) z 20. 5. 1982. Pokusy 1.Db8?, Dg7?, Dd2? viaznu postupne na 1...Je2!, Jf3!, Jh3! Rieši 1.De5 hr. 2.Dg5 mat, 2.Df4 mat a 2.Dg3 mat, 1...Je2, Jf3 Jh3 2.Dg5, Df4, D:g3 mat. Učebnicová ukážka (P. Frolkovič, Bratislava). Riešenie organicky vyplýva zo zvodností a najmä z ich vyvrátení (P. Gvozdják, Bratislava). Náročné, ale úsporné vyjadrenie témy Fleck doplnené pokusmi bielej dámy (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

* Oznamujeme výhercom poslednej dlhodobej riešiteľskej súťaže, že ceny z technických príčin rozošleme najneskôr do 15. 8. 1982. Prosíme Vás preto, aby ste ich zatiaľ nereklamovali.


Vzad << >> Vpred