Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(8. 10. 1982)


Problém č. 946 – originál

Ing. Anton Bidleň, Humenné

Mat 3. ťahom (7–10)Kontrolná notácia: b. Kd1, Db7, Ve7, Sc7, Sd7, Je5, Jg4 (7), č. Ke4, Sg8, Ja3, Je6, Pb3, c4, c5, d5, h3, h4 (10), biely začne a dá mat tretím ťahom. Riešenie zašlite do 14 dní od vyjdenia Prílohy VN na adresu – Redakcia Východoslovenských novín, Švermova 47, 042 66 Košice, s poznámkou ŠACH pri adrese.

Termín na zaslanie riešenia umožňuje posielať súčasne riešenie dvoch úloh. Preto oneskorencov a nových záujemcov o riešenie šachových problémov upozorňujeme, že majú možnosť zapojiť sa ešte do našej štvrťročnej súťaže, ktorá sa začala v predošlom čísle Prílohy VN. Aby sme im to umožnili aj napriek tomu, že si staré čísla VN nemôžu zadovážiť, uvádzame aspoň kontrolnú notáciu prvej úlohy, ktorou sa začala posledná tohtoročná štvrťročná súťaž:


Problém č. 945 – Milan Bednár, Kurima, Biely: Kb7, Vc6, Vh7, Jb5, Jg6, Sb6, Pb4, d3, e6 (9). Čierny: Kd5, Ve2, Sa1, Sh1, Pc5, c7, d2, e7, f6, g5 (10) s výzvou biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešiteľov upozorňujeme, že úloha má 3 riešenia, čo nebolo uvedené pod diagramom úlohy, iba v texte. Umožňuje tak získať za správne vyriešenie všetkých troch variantov až 6 bodov, čo by bola pri vynechaní riešenia problému príliš veľká strata hneď v úvode súťaže.


Riešenie problému č. 940 (M. Lakatoš): 1.f:e6 s hrozbou 2.D:f4 mat, 1...V:e3, S:e3, V:e5, S:e5, Vf5, Jf5 2.Vc4, Sd3, Va4, Jc5, Db4, Jf6 mat. Správne riešenie problému zaslalo 14 riešiteľov, iba dvaja riešitelia uviedli, že úloha má až dva úvodníky a okrem správneho uviedli aj 1.f:g6. Biely však po obrane čierneho 1...V:g6 nedá mat druhým ťahom. Ako uvádza Ing. J. Karel, úloha sa mu páčila viac ako mnohé vyznamenané skladby. A myslím, že jeho názor môžeme potvrdiť. Za správne vyriešenie problému bolo možné získať 2 body.


V dňoch 10. a 11. septembra 1982 sa v Bulharsku vo Varne uskutočnili v hoteli Sport Palas majstrovstvá sveta v riešení šachových skladieb. Oficiálne sa na súťaži zúčastnilo 9 družstiev, z ktorých si najlepšie počínali riešitelia z Juhoslávie. Obsadili prvé miesto so ziskom 26,5 bodu. Na ďalších miestach sa umiestnili družstvá v poradí 2. NSR 25,5 bodu, 3. Holandsko 25, 4. Bulharsko 25, 5. Fínsko 24,5, 6. Izrael 20,5, 7. Poľsko 19, 8. Maďarsko 18,5 a 9. Francúzsko 10,5 bodu. Bodovali sa dvaja najlepší z trojčlenného družstva, a to za každý vyriešený problém jeden bod a za neúplné riešenie pol bodu (bez ohľadu na obťažnosť riešenia). Prvý deň boli predložené 3 dvojtažky, 3 trojťažky a 3 štúdie a na druhý deň 3 pomocné maty, 3 samomaty a 3 mnohoťažky. Na vyriešenie bol každý deň stanovený časový limit 180 minút.

Z jednotlivcov si najlepšie počínal Perkonoja z Fínska, ktorý okrem najvyššieho počtu získaných bodov – 14,5 spotreboval aj najkratší čas 249 minút. Na ďalších miestach bolo poradie 2. Velimirović (Juhoslávia) 14, 3. Visbeen (Holandsko) 13,5, 4. Angelov (Bulharsko) 13,5, 5. Zude (NSR) 13 bodov. Škoda len, že na takomto významnom svetovom podujatí sa nezúčastnili oficiálne aj riešitelia z ČSSR.


Vzad <<  >> Vpred