Vzad <<  >> Vpred

Šach

(2. 2. 1989)


Problém č. 167/15

Milan Bednár, Kurima

1. čestné uznanie

Pravda-Tirnavia 1986

Mat 3. ťahom (7-10)Riešiteľská súťaž

Problém č. 168/16: Milan Bednár, Šachmaty 1983. Biely: Kb6, Ve4, Jc2, Jh3, Sc7, Pb3, c3, f5 (8). Čierny: Kd5, Vg2, Sb2, Jc6 (4). Mat 2. ťahom.

Z okresných skladateľov šachových úloh je najvýraznejšou osobnosťou Milan Bednár, nar. 19. 1. 1956 vo Vejprtoch, býva v Kurime. Pracuje v ZŤS Bardejov ako brusič kovov. Prvotina 28. 9. 1973, Nedeľná Pravda. Uverejnil 210 problémov a získal 21 vyznamenaní, z toho 6 cien. Objavil novú tému v skladbe - cyklickú zámenu funkcií polí - a zúčastnil sa na majstrovstvách sveta v riešení šachových úloh v Bulharsku. Dnešná skladba na diagrame zaujme pekným obsahom, aj keď objavenie riešenia je trocha náročnejšie.

Riešenie dnešných problémov treba zaslať do 10 dní na adresu: Milan Bednár, 086 12 Kurima 160.


Správne riešenie

Problém č. 161/9 Sorád: 1.Je4! hrozí 2.Jf2, Jc5 mat, 1...J:e4, V:e4, d:e4, d:e3 2.De2, Sa6, V:d4, V:d5 mat.

Problém č. 162/10 Brantberg: 1.Dh3! tempo, 1...K:c6, c3, Kb4, Kd4 2.Dc8, D:c3, Sd6, Da3 mat. V tejto peknej miniaturke je pekný úvodník a varianta, keď dáma sa vráti na svoje pôvodné miesto.

K problému č. 157/5 dodávame, že autorovo hlavné riešenie vyvracia obrana 1...e:d4!, teda za tento problém bolo možné získať 7 bodov, čo sa podarilo iba Valuškovi zo Zvolena. Po 6 bodov získali Lokaj, Repka a Podubinský. -mb-


Vzad <<  >> Vpred