Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

(14. 10. 1956)


Úloha č. 732

Vladimír Bosík, Turčianske Teplice

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (7+11)


Úloha č. 733

Vojko Bartolović, Juhoslávia

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (11+9)Úloha č. 734

Jozef Kováčik, Kovarce

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (6+7)Riešenie úloh pošlite do dvoch týždňov na adresu redakcie PRÁCA, Bratislava, ul. Februárového víťazstva 6/d, s poznámkou "ŠACHY".


Anketa

Niektorí riešitelia navrhli zmenu formy našej súťaže. "Stála" súťaž, ako ju praktizujeme teraz, oceňuje riešiteľov iba podľa počtu získaných bodov, pričom nerešpektuje čas, za ktorý sa daný počet bodov dosiahne. Štvrťročné súťaže, aké sme mali pred r. 1953, nedávali možnosť výhry slabším riešiteľom. Neľahko si vybrať, preto prosíme riešiteľov, aby nám navrhli najlepšiu formu riešiteľskej súťaže.


Vzad <<  >> Vpred