Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(11. 8. 1963)


Úloha č. 16

Jozef Bovan, Humenné

Originál pre VN

Mat 3. ťahom (4–7)Kontrolná notácia: b. Kc5, Dg5, Sa4, Jb1 (4), č. Ka2, Va1, Sa8, Jg8, Pa6, b2, c6 (7).


Riešenie problému č. 14: 1.Db7-f3 (hrozí 2.Jd3-b4 mat), 1...Dg3:f3+ 2.Vc4-e4 mat, 1...b2-b1~ 2.Vc4-c2 mat, 1...Ka2-b3 2.Jd3-c1 mat. Ostatné obrany neprichádzajú v úvahu.


Stav súťaže po 1. kole

B. Baťalík (Prakovce), P. Blišťan (Sp. Nová Ves), J. Bovan (Humenné), M. Cyprian (Dubnica n/V.), Ž. Čarnogurská (Niž. Žipov), I. Dzuriš (Giraltovce), J. Fábry (Hranovnica), J. Gaján (Sp. Podhradie), J. Gmitter (Bardejov), J. Hamrák (Šaca), A. Heinrich st. (Jasov), T. Horváth (Valaliky), I. Javor (Sp. Podhradie), J. Kolpák (Prešov), J. Ličko (Košice), Ľ. Lojkovič (Lubeník), E. Pelc (Vrútky), J. Pirchala (Kežmarok), P. Polák (Nižný Žipov), I. Pukluš (Chrasť n/Hor.), J. Ružinský (Košice), K. Suchár (Prešov), Šachový krúžok pri ZDŠ (Niž. Žipov) a F. Vollay (Prešov) majú po 2 body.


V súťaži na druhý štvrťrok opravujeme konečný stav bodov

inž. E. Kozma (Hencovce) má 17 bodov, Ján Fábry (Hranovnica) má 13 bodov, Ján Hamrak (Šaca) má 11 bodov, Imr. Pukluš (Chrasť n/Horn.) má 10 bodov, Ján Sekula (Luciabaňa) má 5 bodov.


Redakčné odkazy

I. Dzuriš: Samozrejme máte právo uverejniť vašu opravenú úlohu v ktorejkoľvek rubrike i v rámci súťaže pre skladateľov.

Od niektorých riešiteľov prichádzajú listy, v ktorých žiadajú, aby v našej rubrike sa uverejňovali aj úlohy neortodoxné, t. j. odporujúce normálnym pravidlám šachovej hry. Sú to úlohy s pomocným matom, sériovo-ťahové pomocné maty a pod. I keď tento druh skladieb nemá s praktickým šachom vonkoncom nič spoločného, môže byť zaujímavým spestrením našej rubriky a preto prosíme našich čitateľov, aby sa vyjadrili pre alebo proti uverejňovaniu takýchto problémov. Máme zato, že by bolo účelnejšie uverejňovať občas nejakú štúdiu.


Vzad <<  >> Vpred