Vzad << >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

(22. 9. 2001)


Problém č. 2076

Štefan Blunár, USA a

Ján Golha, Slovensko

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (7+9) – 2 riešenia


 

Problém č. 2077

Ján Golha, Slovensko

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (12+10) – pozri textKontrolná notácia: 2076: b. Ka2, Da3, Vh3, Sf5, Sf8, Jc6, Jh6 (7), č. Kc4, Sa1, Sf1, Ja6, Jd2, Pb5, c3, d5, f6 (9) – mat 2. ťahom (2 riešenia), 2077: b. Kg6, Dg2, Vc7, Ve2, Sg4, Jd7, Je5, Pb3, b6, c3, c5, f3 (12), č. Kd5, De1, Vb7, Vg3, Sd8, Jg7, Pb5, d2, d3, g5 (10) – mat 2. ťahom (pozícia A), ako aj po preložení bPb3 na d4 a čPg5 na c4 (pozícia B).

Spoluautor dvojťažky č. 2076 Ing. Štefan Blunár (nar. 19. 12. 1954) sa pred desiatimi rokmi vysťahoval zo Slovenska a dnes žije v San Francisku. Jeho krajan Ján Golha (nar. 30. 12. 1956) objavil pomocou internetu jeho novú adresu, a tak vznikla ich spoločná skladba s dvoma riešeniami (každé ohodnotíme 2 bodmi) na cyklickú zámenu obranných motívov (OM–23–33). Rovnaká téma s inými obrannými motívmi je spracovaná aj v dvojťažke č. 2077, no v dvojníkovej podobe (každú pozíciu oceníme 2 bodmi.).

Riešenie pošlite do troch týždňov na adresu redakcie PRÁCA, P. O. Box 124, Odborárske námestie 3, 814 99 Bratislava, s poznámkou ŠACH.

Riešenie problému č. 2054 (Markovcij) zo 7. júla 2001. Zvodnosť 1.Dd6? (A) hr. 2.Je6 mat, 1...Je3, D:d6 2.J:e3 (B), b:c3 (C) mat, viazne na 1...V:d3! Rieši 1.Je3 (B) hr. 2.Je6 mat, 1...J:e3, Dd6 2.b:c3 (C), D:d6 (A) mat (1...D:e7, Ve4, Jf5 2.J:b5, D:e4, J:f5 mat). Cyklické striedanie ťahov typu ABC – BCA – Kissova téma (Ing. L. Krump, Levice). Odmenu 60 Sk za správne riešenie dostane Marcel Hovančík, Karpatská 8, 080 01 Prešov.

Riešenie problému č. 2055 (Vokál) zo 7. júla 2001. Pozícia A: Bieli pešiaci brali tri čierne figúry a čPh7 bral dve biele figúry. Čierny Sh3 je premenený čPf7, ktorý sa mohol premeniť len na f1 z poľa f2, a teda b. Ke1 bol predtým šachovaný a malá rošáda (1.0-0?) nie je možná. Čierna veľká rošáda (1...0-0-0?) nie je tiež možná, lebo posledný ťah čierneho mohol byť iba vežou alebo kráľom. Preto 1.Vhf1 a 2.Vf2 mat. Pozícia B (čPb7 na b6): Obe rošády súčasne už teraz nie sú možné. Ak je možná čierna (1...0-0-0), potom posledný čierny ťah bol b7–b6 a čSh3 je premenený z rovnakých dôvodov ako v pozícii A, čo vylučuje možnosť bielej rošády. Ak pripustíme možnosť bielej rošády, potom čSh3 nemohol byť premenený, prišiel z c8 cez b7 a b7–b6 nebol posledný ťah čierneho, a teda 1.Vhf1? 0-0-0! Rieši 1.0-0 a 2.Vf8 mat, pričom už nejde 1...0-0-0?, lebo biely úvodníkom 1.0-0! túto možnosť vylúčil. Odmenu 60 Sk za správne riešenie dostane Milan Svrček, Komorova 5, 038 61 Vrútky.

Riešenie problému č. 2056 (Cuppini) zo 14. júla 2001. 1.Jd8 hr. 2.Jde7 mat, 1...S~, Se4, Sd5! 2.J:c6, Vd3, Vc4 mat. Pekné hry s blokovaním poľa. (A. Kalita, Bratislava). Odmenu 60 Sk za správne riešenie dostane Peter Durst, Francisciho 20, 054 01 Levoča.


Vzad << >> Vpred