Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(2.3.1979)


Problém č. 1060 – originál

Milan Bednár, Kurima

Mat 2. ťahom, 2 riešenia


Problém č. 1061 – originál

Štefan Blunár, Zvolen

Mat 3. ťahomKontrolná notácia. 1060: b. Kg7 De8 Sd6 Sg8 Jb4 Jg4 Pc5 f2 f3 (9), č. Kd4 Ve1 Sb3 Jb8 Pc3 e5 (6), biely začne a dá mat druhým ťahom, k cieľu vedú 2 prvé ťahy bieleho. 1061: b. Ke8 Dc5 Sh2 Jf4 Jh7 Pc7 d3 g5 h3 (9), č. Kf5 Dh1 Sa8 Sb2 Je5 Jh4 Pc6 d7 e2 e6 e7 g2 g6 (13), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Riešenia oboch problémov pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knižnými cenami.

Riešenie problému č. 1052 (Harley) z 19. januára: Zdanlivé hry 1...c3 2.Da4 mat, 1...e3 2.D:g4 mat, 1. pokus 1.D:g4? viazne na 1...c3! (1...e3 neexistuje), 2. pokus 1.Da4? e3! (1...c3?) – to je Kisisova (alebo Harleyho?) téma vo forme zdanlivých hier – riešenie 1.S:d3 tempo 1...c:d3, e:d3 2.Da4, D:g4 mat (zámena obrán), 1...c3, e3 2.d:c3, d:e3 mat (zámena matov), 1...K:d3 2.Vd5 mat (variant navyše). Treba k tomu niečo dodať?

Riešenie problému č. 1053 (Kisis) z 19. januára: Zvodnosť 1.Dd2? hrozí 2.Jc2 mat, 1...V:e4, V:d3 2.Vd8, Sf2 mat, vyvrátenie 1...Se5!, riešenie 1.Vg4 hrozí 2.Vd8 mat, 1...V:e4, V:d3 2.Sf2, Jc2 mat. Problémoví teoretici môžu viesť spory, čo je viac: Lačného téma po troch obranách, alebo zahrnujúca hrozbu. – Z vyše 100 riešiteľov okolo 40 uviedlo ako riešenie 1.Vd8+?, odpoveďou je však šach 1...K:e4+!

Knihy za riešenia problémov č. 1052, 1053 vyhrávajú: Marián Dóczy, 922 31 Sokolovce 306, Peter Lasota, VÚ 6767/0, 911 00 Trenčín a Gejza Reiprich, Komorová 8, 038 61 Vrútky.


Vzad <<  >> Vpred