Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(19.1.1979)


Problém č. 1052B. Harley

Bristol Times 1925

Mat 2. ťahom


Problém č. 1053I. Kisis

B. C. M. 1965

Mat 2. ťahomKontrolná notácia. 1052: b. Kg3 Dd1 Vf5 Sf1 Pb2 d2 f2 g2 (8), č. Kd4 Pc4 d3 e4 f6 g4 (6), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1053: b. Kb2 Da5 Ve8 Vg5 Sh4 Sh7 Jd3 Je1 Pa4 b3 e4 (11), č. Kd4 Ve3 Sh8 Ja6 Je2 Pa7 b6 c6 f3 f5 (10), biely začne a dá mat druhým ťahom. Pre osvieženie dnes uverejňujeme dva zaujímavé príklady "moderných" dvojťažkových tém. Prvá, pre ktorú sa zatiaľ (a nevhodne) používa názov téma Banného bola prvý raz uvedomelé spracovaná lotyšským autorom Imantsom Kisisom (r. 1968), ale ako sa ukázalo, obsahuje ju už dvojťažka Angličana Briana Harleyho, zložená o 43 rokov skôr. Má zdanlivé hry 1...c3, e3 2.Da4, D:g4 mat a pokusy 1.D:g4? c3!, 1.Da4? e3! – v riešení sa potom (ako ďalšie prekvapenie) objaví zámena obrán (21 rokov pred "objavom" Ruchlisa). V druhom probléme (meno autora sa v lotyščine vyslovuje Ťisis) nájdeme cyklickú zámenu matov v hrozbovej forme, ale s tým je organicky spojená jedna z tém hrozbových paradoxov, ktorú zvykneme nazývať (možno tiež nie najvhodnejšie) podľa fínskeho autora Emila Luukkonena (zvodnosť je 1.Dd2?). Riešenie oboch problémov pošlite do 13 dní na adresu redakcie NP s označením ŠACH. Troch správnych riešiteľov odmeníme knižnými cenami.

Riešenie problému č. 1042 (Jurkovský) z 8. decembra 1978: Zdanlivé hry 1...Vc2+, Vc3, Vd5, Je5, Kd4 2.D:c2, Dd5, D:d5, Jg5, Dc4 mat, riešenie 1.Jd5 hrozí 2.Dd3 mat a po rovnakých obranách zamenené maty v poradí 2.S:c2, J:c2, J:c3, De3, De3, Dd3. Napriek opakovaniu matov Dd5, De3 a Dd3 (vzhľadom na hrozbu) veľmi dobrý výkon.

Knihy za riešenie vyhrávajú: Štefan Hoferík, ul. Čs.-sov. družby 1118/A1, 017 01 Považská Bystrica, Pavol Meleg, DM pri SOV Duslo, 927 02 Šaľa a Jozef Meliš, Jilemnického 704/31, 905 01 Senica n. M.


Vzad <<  >> Vpred