Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(26.1.1979)


Problém č. 1054 – originál

František Valent, Lovča a

Peter Polák, Borský Peter

Mat 4. ťahomKontrolná notácia: biely Kd5 Se5 Je4 Jf6 Pe6 (5 kameňov), čierny Ke7 (1 kameň), biely začne a dá mat najneskôr štvrtým ťahom. Riešenie pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihami.

Problém č. 1023 (Križovenský) z 22. septembra 1978 opravuje autor takto: b. Kc1 Jd3 Pa2 (3), č. Ka1 Pa3 (2), mat štvrtým ťahom, 1.Kc2 K:a2 2.Jb4+ Ka1 3.Kc1 a2 4.Jc2 mat. Riešiteľov prosíme o preskúšanie korektnosti.

Riešenie problému č. 1043 (Golha) z 15. decembra 1978: Zvodnosť 1.Df2? hrozí 2.D:d4 mat, 1...Ve3, c5, f5 2.J:b4, J:b6, Vd6 mat, vyvrátenie 1...Jf5, riešenie 1.Dh3 hrozí 2.De6 mat a rovnaké varianty, pravda, s cyklickou zámenou troch obranných motívov. Dokonale spracovaná Mlynkova téma.

Riešenie problému č. 1044 (Kozinka) z 15. decembra 1978: 1.Se4 tempo, 1...Sa6(–f1) 2.S:c6 Sb5 3.S:b5 4.Se8 mat (1...Sd3 2.S:c6 f4 3.Se8+), 1...Sa4 2.Vh2 Sb5 3.Jh1 f:e4 4.Jg3 mat, 2...f:e4 3.J:e4 g3 4.Jf6 mat. Za hlavný treba pokladať variant 1...Sa4 so zaujímavou motiváciou a 2 modelovými matmi.

Riešenie problému č. 1045 (Kiss) z 22. decembra 1978: Zvodnosť 1.Jf3? hrozí 2.Jg5 mat, 1...Vb3, V:c2, J:f5, V:f5, V:f5 2.c:b3, S:c2, D:f5, D:f5 mat, vyvrátenie 1...S:f3!, riešenie 1.Kf2 hrozí 2.d3 mat a rovnaké varianty s cyklickou zámenou štyroch obranných motívov! Výborný výkon veľmi mladého autora.

Knižné ceny za riešenia problémov č.1043-1045 vyhrávajú: Vladimír Lenhardt, Jilemnického 1054/63, 027 01 Kysucké Nové Mesto, M. Štefanovič, Lumumbova 39/A3/61, 811 00 Bratislava, Vojtech Potočný, Vlčince E/99, 010 01 Žilina, Rudolf Bežák, Bagarova 7, 914 51 Trenčianske Teplice, Bartolomej Borovský, Levočská 20-23, 052 01 Spišská Nová Ves a Jozef Melicher, Sibírska 40, 801 00 Bratislava.


Ján Plachetka veľmajstrom!

Na minuloročnom kongrese FIDE v Buenos Aires udelili titul veľmajstra praktického šachu J. Plachetkovi z Košíc. Je to prvý raz v histórii, čo sa veľmajstrom stáva slovenský šachista. K mnohým gratulantom sa pripájame aj my a tešíme sa na ďalšie turnajové úspechy nového nositeľa najvyššieho šachového titulu. Na ukážku uvádzame trochu netradične partiu z korešpondenčného šachu – mnohí iste nevedia, že J. Plachetka prispel v tejto oblasti k postupu ČSSR do finále I. majstrovstiev Európy.

Biely: Plachetka               Čierny: Jaudran (Francúzsko)

1.e4 c5 2.Jf3 e6 3.d4 c:d4 4.J:d4 a6 5.Jc3 Dc7 6.Se2 Sb4 7.0-0 Jf6 8.Sd2 S:c3 9.S:c3 J:e4 10.Sb4 d6 11.Dd3 Jc5 12.Da3 Sd7 13.Sf3 0-0 14.Jb3 Sc6 15.J:c5 d:c5 16.S:c5 Vd8 17.Se2 Se4 18.c4 Jd7 19.Se7 Vdc8 20.Vfd1 b6 21.Vd4 Db7 22.Vad1 Sc6 23.Dg3 Jf8 24.Sg5 Jg6 25.h4 e5 26.Vd6 Ve8 27.Sf1 f5? 28.h5 f4 29.Db3 Je7 30.c5+ Kf8 31.Vf6+ a čierny sa pred matom vzdal.


Vzad <<  >> Vpred