Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(15.12.1978)


Problém č. 1043 – originál

Ján Golha, Vráble

Mat 2. ťahom


Problém č. 1044 – originál

Ján Kozinka, Trnava

Mat 4. ťahomKontrolná notácia. 1043: b. Kc7 Df1 Ve7 Vh6 Jc2 Jd7 (6), č. Kd5 Vb3 Vb6 Sc4 Sg7 Jh4 Pb4 b5 b7 c6 d4 f3 f6 (13), biely začne a dá mat druhým ťahom, 1044: b. Kb2 Vh1 Sb1 Jf2 Jh8 Pc5 g2 h4 (8), č. Kh5 Sb5 Pb3 c6 e5 e6 f5 g4 h6 (9), biely začne a dá mat najneskôr štvrtým ťahom. Riešenia (v č. 1043 zvodnosť 1.Df2?) pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 1033 (Labai) z 3. novembra a) intencia 1.Df5, ale aj vedľajšie riešenie 1.Vf4+, b) 1.Db5 atď. Veľmi zaujímavý komplex s hrozbovými paradoxmi, pravda, autor musí odstrániť nekorektnosť. Korektný.

Riešenie problému č. 1034 (Lehen) z 3. novembra. Zvodnosti 1.D:a5? (hrozí 2.Je3 mat, vyvrátenie 1...Ve4!), 1.D:a7?. (2.J:a5, 1...a1D!), 1.De5?, (2.De2, 1...V:g2!), riešenie 1.De7 hrozí 2.De2 mat, tematické obrany 1...Jb4, Jc5, Jc3, Vd4. Nielen zámena obrán a matov, ale aj Luukonenova a "H" téma! Z jednoduchej symetrickej schémy vyťažil autor asi maximum.

Knižné ceny za riešenia č. 1033 vyhrávajú: Milan Dermek, Doležalova 15, 801 00 Bratislava, Ľuboš Hrnčár, Bernolákova 1633, 927 02 Šaľa II a Vladimír Lenhardt, Jilemnického 1054/63, 027 01 Kysucké Nové Mesto.

ALBUM FIDE 1971-1973. Pred pár týždňami vyšiel v Juhoslávii deviaty zväzok Albumov FIDE. Z presne 800 problémov je 49,5 (t. j. 6,2 %) od československých autorov: V. Pachman 8,5 (s bonifikáciou za štúdiu 9,2 bodu), J. Fritz 4 (6,7 b.), M. Šindelář 5, V, Kos, Z. Labai, J. Šutara po 4, A. Ančin 3, J. Brabec, I. Mikan, V. Miltner, K. Mlynka po 2, J. Pospíšil 1 (1,7 b.), J. Burda, B. Formánek, B. Idunk, J. Pabouček, L. Salai, Š. Sovík, J. Valuška a J. Wenda po 1. Na našom úspechu sa podieľajú slovenskí skladatelia 32,3 percentami problémov.

* Posledné tohtoročné stretnutie bratislavského krúžku kompozičného šachu bude vo štvrtok 21. decembra o 18. hod. v Klube Planéta (Ostredky).


Vzad <<  >> Vpred