Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(3.11.1978)


Problém č. 1033 – originál

Zoltán Labai, Milanovce

Mat 2. ťahom, pozri text


Problém č. 1034 – originál

Ľudovít Lehen, Bratislava

Mat 2. ťahomKontrolná notácia. 1033: b. Kd7 Df7 Vf1 Se6 Jb7 Pa4 c2 c6 e2 (9), č. Kd4 Sg7 Pa7 c3 c5 d5 e3 e5 (8), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1034: b. Kc8 Dc7 Vd8 Jb3 Jd5 Pc2 c6 g2 (8), č. Kc4 Vh2 Vh4 Ja6 Jb1 Pa2 a5 a7 b5 g3 (10), biely začne a dá mat druhým ťahom. Prvá dvojťažka má dvojníkový charakter: druhá pozícia s tou istou výzvou vznikne po vzájomnom premiestnení Df7 a Jb7, pričom v oboch pozíciách treba vziať do úvahy dve zvodnosti (Jd6 a Df3, resp. Db3). Druhý problém veľmi rýchlo napredujúceho autora má tri zvodnosti dámou. Riešenia pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 1023 (Križovenský) z 22. septembra: Intencia 1.Kc1 2.Kc2 3.Jc1 4.Jb3 mat, žiaľ, vedľajšie riešenia 1.Jc5, Je5, Jf4, Jf2, Je1 – 3.Jc1 s tým istým matom. Oprava.

Knižné ceny vyhrávajú: Milan Antol, Tále 11/890, 972 01 Bojnice, Martin Cholrad, Medvedzie 121/36, 027 44 Tvrdošín a Ivan Rádik, Hliny 736/B, 010 01 Žilina.

* Novozvolenými členmi vedenia Šachového zväzu ÚV ČSZTV sa stali: S. Vaněk (predseda), Ľ. Potúček, S. Záhorovský (podpredsedovia), M. Březovský, V. Faigl, M. Filip, B. Formánek, K. Koenigstein, H. Majchráková, J. Soršák, F. Szakáli, J. Štajtar a J. Záruba. Predsedami sekcií kompozičného a korešpondenčného šachu ostávajú B. Formánek a B. Lukáš.

* Ďalšie dve stretnutia záujemcov o šachové problémy sa uskutočnia vo štvrtok 9. novembra a 30. novembra t. r. v Klube Planéta pri ulici Planét (Bratislava-Ostredky) so začiatkom o 18. hod.


Vzad <<  >> Vpred