Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(27.10.1978)


Problém č. 1031 – originál

Arpád Kurucz, Kolárovo

Mat 2. ťahom


Problém č. 1032 – originál

Zoltán Labai, Milanovce

Mat 3. ťahomKontrolná notácia. 1031: b. Kh5 Dd1 Vc4 Vd6 Sc7 Je2 Jf2 (7), č. Ke5 Vd4 Sa1 Pb6 d2 f5 h4 h7 (8), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1032: b. Kg6 Dd2 Va5 Sd8 Sf3 Jb7 Pc4 e2 (8), č. Kb6 Df2 Vc7 Sa4 Jc2 Jg8 Pb4 b5 d3 e7 g5 (11), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Trojťažka obsahuje zdanlivé hry po 1...b3 a 1...d:e2. Riešenia oboch problémov pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 1021 (Opálený) z 15. septembra: Zvodnosť 1.Kb4? hrozí 2.Dc4 mat, 1...Sc6, g5 2.Jc7, V:d6 mat, vyvrátenie 1...e3!, riešenie 1.S:d6 hrozí 2.V:e5 mat, 1...Sc6, g5 2.Dg8, Dc5 mat. Zámena dvoch matov, ale zároveň polorecipročná zámena obranných motívov.

Riešenie problému č. 1022 (Svítek) z 15. septembra: Zvodnosť 1.Sf2? hrozí 2.De3 mat, 1...c2!, riešenie 1.Kd6! hrozí 2.Sd5 mat – v oboch prípadoch varianty 1...S:e6, c:d4, c:d2, V:c4, S:g3 2.V:e6, V:d4, J:d2, a8D, J:d3 mat, ale s cyklickou zámenou piatich obranných motívov. Podľa riešiteľa B. Moravčíka ide o štvrtú skladbu s touto veľmi náročnou témou.

Knižné ceny za riešenie č. 1021 a 1022 vyhrávajú: Oto Jaďuď, Továrenská 34, 911 05 Trenčín, Pavol Pitel, Krajniakova 8, 830 00 Bratislava a Dag Ulehla, Mišíkova 1, 801 00 Bratislava.

* Pri šachovom zväze Západoslovenského KV ČSZTV bola utvorená samostatná komisia kompozičného šachu, ktorej predsedom je J. Žatko. Hlavným bodom plánu komisie na r. 1979 je organizovanie okresných a krajských majstrovstiev v riešení šachových problémov. Kedy budú nasledovať ďalšie kraje?


Vzad <<  >> Vpred