Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Bedrich Formánek

(11.5.2012)Skladba č. 610Marco Bonavoglia

1. čestné uznanie

Scacco 1980

Pomocný mat 2. ťahom

b) bez Pe3 (6–12)Kontrolná notácia: a) b. Ke1 Vc3 Sb5 Pb2 d2 e3 (6), č. Ke8 Va8 Vd7 Sc7 Pb4 b6 d6 f7 g5 g6 h3 h6 (12), b) odstrániť pešiaka e3; v oboch pozíciách čierny začne a pomôže bielemu dať mat najneskôr druhým ťahom.

Taliansky šachový skladateľ Marco Bonavoglia (narodený 14. mája 1953) je autorom okolo stovky skladieb, predovšetkým exominiatúrok a skladieb s retrográdnymi motívmi. V skladateľských súťažiach získal minimálne 17 vyznamenaní. Bol redaktorom exočasti časopisu Sinfonie Scacchistiche a od roku 1987 je talianskym delegátom vo Svetovej organizácii kompozičného šachu (teraz WFCC).

Riešenie šachovej skladby: Čierny bral pešiakmi 8 kameňov a navyše strelca na c1. Vtedy však nemôže vykonať rošádu, lebo Vd7 musela prejsť cez e8. V prípade braní g7:h6 a h7:g6 mohla sa Vd7 presunúť cez stĺpec g alebo h (vtedy je rošáda možná), to však predpokladá spolu 11 braní, čo je možné len v pozícii b). Preto riešenia sú a) 1.Sb8 (0–0-0?) Vc6 2.Ve7 Vc8 mat, b) 1.0-0-0 Sc4 2.Sb8 Sa6 mat. Vtipný pomocný mat s retrográdnou analýzou.


Vzad <<  >> Vpred