Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Bedrich Formánek

(25.5.2012)Skladba č. 611Viliam Chmúra

Práca 1.10.1958

Mat 2. ťahom (7–7)Kontrolná notácia: b. Ke1 Dg5 Ve3 Sa7 Sb7 Jb6 Jd5 (7), č. Kd4 Vc8 Sa6 Je6 Jg6 Pc4 d7 (7), biely začne a dá mat druhým ťahom.

Slovenský šachový skladateľ Viliam Chmúra sa narodil 1. apríla 1938 vo Svinnej (okr. Trenčín) a po absolvovaní učňovskej školy pracoval ako vodoinštalatér. Prvotinu uverejnil v roku 1956 v denníku Práca a celkovo publikoval okolo 15 skladieb (výlučne dvojťažky a trojťažky). V skladateľských súťažiach získal tri vyznamenania (z toho dve ceny pre začiatočníkov).

Riešenie šachovej skladby: 1.Jf4 hrozí 2.Je2 mat, 1...K:e3 2.J:c4 mat, 1..Je:f4(J:g5) 2.J:c8 mat, 1...c3 2.Ve4 mat, 1...d5 2.J:e6 mat, 1..Jg:f4(Je5) 2.De5 mat. Dobrá začiatočnícka dvojťažka, prospelo by jej však premiestnenie Sa6 na b5, umožňujúce zaujímavú zdanlivú hru 1...Kc5 2.J:c8 mat.


Vzad <<  >> Vpred