Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(3. 9. 1982)


Problém č. 941 – originál

Ing. Anton Bidleň, Humenné

Mat 6. ťahom (6–6)Kontrolná notácia: b. Ka3, Jc2, Je6, Pb2, b5, d4 (6), č. Kc4, Pb3, b6, b7, d5, d6 (6), biely začne a dá mat najneskôr šiestym ťahom.

Postupne sa blíži záver našej riešiteľskej súťaže. Okrem dnešného originálu budú ešte uverejnené tri skladby tvoriace koniec tretieho štvrťroka. Problém č. 941 je úspešným príspevkom autora do oblasti mnohoťažiek. Riešenie problému zasielajte do 14 dní od vyjdenia Prílohy VN na adresu – Redakcia Východoslovenských novín, Švermova 47, 042 66 Košice, s poznámkou ŠACH pri adrese.


Riešenie problému č. 935 (Ing. O. Mihalčo): 1.Se6! s hrozbou 2.Dd6 mat, ale nie s tempom, ako napísali niektorí riešitelia. 1...K:e6, Kf4, f:e6, Je4, Jf5 2.Ve8, Dg3, Jg6, D:e4, D:f5 mat. Strategická skladba v ekonomickom postavení. M. Bednár (Kurima) – mereditka s pekným úvodníkom, ktorý uvoľňuje druhé voľné pole čiernemu kráľovi. Za správne riešenie problému bolo možné získať maximálne 2 body.


Predbežný stav riešiteľskej súťaže tretieho štvrťroku po štyroch kolách (problémy č. 932, 933, 934, 935) vyzerá takto

vedú dvaja riešitelia I. Bandžuch (Spišská Nová Ves) a M. Bednár (Kurima) s maximálnym bodovým ziskom – 17 bodov. Na ďalších miestach sú v nasledovnom poradí títo riešitelia: 15 bodov – Ing. A. Bidleň (Humenné), J. Majerčin (Košice), A. Nandráži (Prešov), M. Perháč (Slovinky), M. Revay (Spišská Nová Ves), L. Wittner (Košice), 13 bodov – J. Fabiny (Bindt), K. Suchár (Prešov), 12 bodov – M. Lakatoš (Trebišov), V. Pipta (Trebišov), L. Varga (Čaňa), 10 bodov – Ing. J. Karel (Praha), J. Mikula (Bardejov), 7 bodov – M. Kašper (Levoča), F. Paluška (Michalovce), M. Svrček (Vrútky), 5 bodov – J. Fábry (Poprad) a ďalší riešitelia s menším bodovým ziskom.


Dnes uzatvárame sériu správ o úspechoch východoslovenských autorov v súťaži Pravda 1979-1980.

M. Bednár (Kurima), I.-III. cena Pravda 1979-1980. K.n.: b. Kh7, Da5, Vd7, Vg6, Sd1, Jb5, Jh5, Pc4, e6, d3, e5, e6, f4 (13), č. Kf5, Da1, Sb8, Sf3, Jd8, Jg1, Pb4, c7, f6 (9) – 2X. S riešením: 1.e:f6? s hrozbou 2.Jd4 mat, 1...K:e6 2.Jg7 mat, ale 1...S:h5!, 1.Vd4? s hrozbou 2.Jg7 mat, 1...S:h5 2.V:f6 mat, ale 1...K:e6! Rieši: 1.Vg7 s hrozbou 2.V:f6 mat, 1...D:e5 2.Jd4 mat. Totálny cyklus polí, na ktoré biely vstupuje v prvom, hrozbovom a variantovom ťahu.

M. Križovenský (Vranov nad Topľou), I.-III. cena Pravda 1979-1980. K.n.: b. Kb1, Dg8, Vd5, Vg7, Sc4, Sf6, Ja6, Jh3, Pc2, e2 (10), č. Ke4, Db8, Vb3, Sc8, Sd4, Je5, Je6, Pb2, c5, c6, e3, f5 (12) – 3X. Dve riešenia. 1.Vgd7 s hrozbou 2.Dg2+, 1...Jg7 2.V:d4+ c:d4 3.Je5 mat, 1...Jg6 2.Sd3+ V:d3 3.c:d3 mat. Druhé riešenie: 1.Ve7 s hrozbou 2.Dg2+, 1...Jg7 2.Sd3+ V:d3 3.c:d3 mat, 1...Jg6 2.V:d4+ c:d4 3.Jc5 mat. Recipročná zámena hier vo forme dvoch riešení.


Vzad <<  >> Vpred