Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(8.3.2008)


Skladba č. 429W. J. Bairdová

The Twentieth Century Retractor,

Chess Fantasies, and Letter Problems 1907

Vysvetlené v texte, 2 riešenia (3–9)Ak rubrika padne presne na Medzinárodný deň žien, patrí sa venovať našim krajším spolupútničkám aspoň jednu kyticu v podobe pár slov a jedného diagramu. Je síce známe, že na rozdiel od hraného šachu, kompozičný im akosi menej vonia, predsa však sa našlo zopár výnimiek, ktoré namiesto typického ženského trávenia voľného času sedeli samé pri šachovnici a kombinovali. Nesporne historickým číslom jedna bola a stále ešte je Angličanka W. J. Bairdová (22.2.1859-1.2.1924, za slobodna Edith Elina Helen Winter-Wood), ktorá uverejnila vyše 2000 skladieb rôznych žánrov a v skladateľských turnajoch získala medzi iným 15 cien. Je pritom až zarážajúce, že jej najobľúbenejším žánrom boli práve tzv. retraktory – skladby, v ktorých sa "hrá" najprv spätne a potom dopredu. Pekným príkladom je pozícia na dnešnom diagrame, ku ktorej autorka pripojila takúto výzvu: Biely a čierny vrátia svoj posledný ťah tak, aby vznikol pomocný mat prvým ťahom (t.j. čierny už normálne potiahne tak, aby biely mohol dať jednoťahový mat). Inými slovami biely a čierny nahradia svoje ťahy inými, aby dospeli k čo najrýchlejšiemu matu čiernemu kráľovi. Jedno z riešení prezradíme: 1.Je6-d4 (t.j. biely jazdec sa vráti na e6) 1...De4:De3 (čierna dáma vykoná spätné branie bielej dámy e3 – vráti sa na e4 a na e3 postaví bielu dámu); teraz vpred 1.f7:e6 De3-c5 mat! Aké bude druhé riešenie? – Mimochodom, retraktor sme prevzali z knihy, ktorú pani Bairdová vydala v Londýne r. 1907 a nazvala dôsledne tak, ako je uvedené nad diagramom...

Kontrolná notácia: b. Kd1 Jd4 Pb4 (3), č. Kd5 De3 Va5 Sg7 Jg8 Pb5 f4 f7 h6 (9), biely a čierny vrátia po jednom ťahu, potom pomocný mat prvým ťahom, k cieľu vedú dva prvé spätné ťahy bieleho. Celé riešenie prinesieme o týždeň.

Riešenie skladby č. 428 (Lačný – mat tretím ťahom): 1.Sd3 tempo 1...Jd2 2.Vh2 (Vf2? Vg2? Ve5?) 3.Vh6 mat, 1...Je3 2.Vf2 (Vg2? Ve5? Vh2?) 3.S:f5 mat, 1...Jg3 2.Vg2 (Ve5? Vh2? Vf2?) 3.Je5 mat, 1...Jh2 2.Ve5 (Vh2? Vf2? Vg2?) 3.S:f5 mat. Švédmi definovaná téma oddelenia trojťažiek znela takto: varianty s antiduálom, pričom však v základnej pozícii nesmie byť viac ako 10 kameňov (bielych a čiernych spolu). Náš autor túto tému zvládol bravúrne formou súboja bielej veže s čiernym jazdcom: ľubovoľný ťah jazdca by pripustil štyri pokračovania veže, každý konkrétny ťah však tri z nich (označené otáznikom) vylúči. (ff)


Vzad <<  >> Vpred