Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(17.9.1997)


Posledný augustový deň uplynulo práve 90 rokov, čo sa narodil popredný maďarský šachový skladateľ Sándor Boros (31. 8. 1907 – zomrel okolo roku 1944). Zahynul na fronte druhej svetovej vojny a jeho presný dátum smrti dodnes ostal neznámy. Zložil asi 700 skladieb, hlavne dvojťažiek a v Albumoch FIDE získal posmrtne dva body. V skladateľských súťažiach dosiahol 150 vyznamenaní, z toho 80 cien. Pre nás je známy ako spoluautor medzivojnovej maďarskej šachovej antológie (Magyar sakkfeladváry antológia, 1939), ktorá je viac ako zberateľskou raritou a na Slovensku sa sotva nachádza viac ako päť exemplárov. Okrem toho Boros vydal dve zbierky: "100 válogatott feladványa" (1937) a "Válogatott jászmái és feladványai" (1943) – obe brožúrky sú dnes vzácne publikácie. V dnešnej dvojťahovej ukážke č. 140 z jeho tvorby nájdete v pozícii "biely na ťahu" spracovanú recipročnú zámenu dvoch matov, keď v zdanlivých hrách na oba ťahy čierneho kráľa (1...Ke5 a 1...Ke3) sú pripravené maty.

Riešenie skladby č. 130 (Papack) z č. 29/1997. Zvodnosť 1.Jd6? hrozí 2.f:e4 (A) mat, viazne na 1...c3! (a). Zvodnosť 1.Jd4? hrozí 2.S:e6 (B) mat, viazne na 1...Sd6! (b). Rieši 1.Ja7 hrozí 2.De5 mat, 1...c3 (a) 2.f:e4 (A) mat, 1...Sd6 (b) 2.S:e6 (B) mat. Dombrovskisova téma v podaní tejto peknej dvojťažky zvýrazňuje svoje popredné miesto medzi ostatnými témami a to pre svoju jednoduchosť, zrozumiteľnosť a tvorivú a umeleckú hodnotu (A. Kalita, Bratislava). Málovariantovka, v ktorej upúta analógia motivácie (B. Moravčík, Banská Bystrica).

Odmenu za správne riešenie dostane V. Petráš z Trnavy a R. Rutta z Košíc.

Listina ELO k 1. 7. 1997 žien mala nasledujúce poradie: 1. J. Polgárová 2670, 2. Z. Polgárová 2565, 3. M. Čuburdanidzeová 2525, 4.–5. P. Cramlingová 2520 a N. Joselianiová 2520, 6. Žu Čen 2515, 7. Xie Jun 2495, atď.Skladba č. 140

Sándor Boros

Magyar Sakkvilág 1942

Mat 2. ťahom (5–5)Kontrolná notácia: biely Kg1 Dh4 Vd6 Sd3 Jd2 (5), čierny Kf4 Sh3 Jg4 Pd7 g2 (5) – biely začne a dá mat najneskôr druhým ťahom. Dvoch riešiteľov odmeníme šachovými knihami. (ig)


Vzad <<  >> Vpred