Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(26.11.1997)


Významný slovenský šachový skladateľ – Ing. Jozef Taraba (nar. 16. 11. 1947) sa dožil päťdesiatich rokov. Celkove zložil 150 skladieb, prevažne dvojťažiek. V skladateľských súťažiach získal 70 vyznamenaní, z toho 5 prvých cien. V Albumoch FIDE dosiahol 3 body. Dnešná ukážka č. 150 z jeho tvorby je na tému dvojťažiek z 5. WCCT. Okrem riešenia si všimnite aj zdanlivé hry 1...Jc6+, Jd7+, Jc4(f7), Je:d3.

Riešenie problému č. 140 (Boros) z č. 38/1997. Zdanlivé hry 1...Ke3 (a) 2.Dg5 (A) mat, 1...Ke5 (b) 2.Dg3 (B) mat. Po správnom úvodníku 1.Je4 tempo, sa maty zo zdanlivých hier recipročne zamenia: 1...Ke3 (a) 2.Dg3 (B) mat, 1...Ke5 (b) 2.Dg5 (A) mat (1...Kf5 2.Dg5 mat). Vydarená ukážka dvojfázovej mereditky s recipročnou zámenou dvoch matov nám pripomenula autora zo susedného Maďarska (A. Kalita, Bratislava). Skladba svedčí o veľkej skúsenosti tohto šachového skladateľa (J. Ložek, Lukáčovce).

Odmenu za správne riešenie dostane J. Lörinc z Dubnice nad Váhom a K. Henc z Brna.

Riešenie problému č. 141 (Valuška) z č. 39/1997. Zdanlivé hry 1...f1D 2.Sd2 mat, 1...f1J 2.Sf2 mat. Rieši 1.Jf4 tempo, 1...f1D 2.Da5 mat, 1...f1J 2.Jg2 mat, 1...Kf1 2.Dh1 mat. Ľúbivé, ale príliš jednoduché (Ing. J. Karel, Praha). Z celej skladby sa mi najviac páčil mat po obrane 1...f1D (J. Lörinc, Dubnica nad Váhom). Jeden z viacerých presvedčivých dôkazov Valuškovej schopnosti efektívneho a čistého spracovania témy, s atraktívnym využitím úsporných prostriedkov (B. Moravčík, Banská Bystrica).

Odmenu za správne riešenie dostane F. Královič zo Slepčian a J. Ložek z Lukáčoviec.

Ďalšie stretnutie bratislavského krúžku kompozičného šachu bude v piatok 28. novembra 1997 od 18. h v Dome kultúry Ružinov, miestnosť č. 275 na Ružinovskej ulici.Skladba č. 150

Jozef Taraba

Pochvala, Práca 1995

Mat 2. ťahom (11–10)Kontrolná notácia: biely Kb8 Dh4 Vc7 Vg5 Sa8 Sb4 Ja7 Je1 Pa4 d3 f2 (11), čierny Kd4 Db2 Va5 Sh2 Je5 Jf4 Pb5 e6 f3 g6 (10) – biely začne a dá mat najneskôr druhým ťahom. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme šachovými knihami, ak nám pošlú riešenie do 12 dní na adresu redakcie FAKTY, Žabotova 2, 811 04 Bratislava s poznámkou ŠACH. (ig)


Vzad <<  >> Vpred