Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(4.2.1998)


39–ročný Jozef Ložek z Lukáčoviec pri Nitre uverejňuje dnes vo Faktoch ďalšiu pôvodnú dvojťažku na klasickú tému hviezdy (celkove už jedenásty originálny príspevok pre našu rubriku). Sme zvedaví, ako sa vám táto úloha páčila.

Riešenie problému č. 150 (Taraba) z č. 48/1997. Zdanlivé hry 1...Jd7+ 2.V:d7 mat, 1...Jc6+ 2.J:e6 mat, 1...Je:d3 2.J:f3 mat. Rieši 1.Dh8 hrozí 2.D:e5 mat, 1...Jf~ 2.Vd7 mat, 1...Jd5! 2.Jc6 mat, 1...Jf:d3! 2.J:f3 mat, 1...De2 2.Sc3 mat, 1...b:a4 2.Vc4 mat. Alexandrom Pitukom spracovaná výmena aktívneho čierneho kameňa zmenou väzby s ďalšími motivačne atraktívnymi prvkami, ako blokovania, otváranie línie a antiduály. Na rok 1995 príjemný výlet o pár desiatok rokov dozadu (B. Moravčík, Banská Bystrica). Hľadať predĺžené obrany v iných fázach ako v riešení rozhodne nemožno pokladať za najserióznejšie hodnotenie tejto peknej skladby, pretože to vyslovene zakazovala prvotná definícia témy dvojťažiek pre 5. WCCT – a práve pre ňu bola táto kompozícia pôvodne určená (K. Mlynka, Bratislava).

Odmenu za správne riešenie dostane M. Nemček z Vrútok a E. Klemanič zo Spišskej Novej Vsi.

Riešenie problému č. 151 (Macleod) z č. 49/1997. Zdanlivé hry 1...Dc4, V:d4, Sc6 2.De5 (A), Ve5 (B), Jb6 (C) mat. Po správnom úvodníku 1.Jc6 hrozí 2.Jb4 mat, sa maty zo zdanlivých hier cyklicky zamenia: 1...Dc4, V:d4, Sc6 2.Ve5 (B), Jb6 (C), De5 (A) mat. Okrem faktu čistej cyklickej zámeny hier očarí silná klasická motivácia so skoro cyklom motivácií: blokovanie, blokovanie, prerušenie je nahradené trojicou blokovanie (na inom poli), prerušenie, blokovanie (B. Moravčík, Banská Bystrica).

Odmenu za správne riešenie dostane A. Galan z Bratislavy a M. Kollarčík z Kysuckého Lieskovca.Skladba č. 158

Jozef Ložek

Originál pre Fakty

Mat 2. ťahom (15–3)Kontrolná notácia: biely Ke8 Vd2 Vh6 Sc1 Sf1 Jd3 Je5 Pa3 a5 b2 b4 b6 e7 f2 g4 (15), čierny Kd5 Pb7 f3 (3) – biely začne a dá mat najneskôr druhým ťahom. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme šachovými knihami, ak nám pošlú riešenie do 12 dní na adresu redakcie FAKTY, Žabotova 2, 811 04 Bratislava s poznámkou ŠACH. (ig)


Vzad <<  >> Vpred