Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(28.1.1998)


Včera uplynulo 100 rokov, čo sa narodil medzinárodný majster v kompozičnom šachu – Dr. Erich Zepler (27. 1. 1898 – 13. 5. 1980). Od roku 1935 žil vo Veľkej Británii. Prvotinu uverejnil v roku 1915 a odvtedy zložil asi 800 skladieb, hlavne mnohoťažiek novonemeckej školy, často spolu s Dr. Adolfom Kraemerom (23, 3. 1889 – 25. 6. 1972), V Albumoch FIDE získal 52,83 bodu, čo je v historickej tabuľke 57. miesto na svete. Spolu s A. Kraemerom vydal dve knihy: "Problemkunst im 20. Jahrhundert" (1957) a zbierku skladieb oboch autorov "Im Banne des Schachproblems" (1951). V jeho dnešnej miniatúrnej štvorťažke č. 157 možno objaviť tzv. Loydovo–Turtonovo zdvojenie (priesečníková kombinácia, pri ktorej sa ťahom silnejšej bielej figúry (bDd3) po línii umožňuje ťah slabšej figúry (bVb7) po tej istej línii (d1–d8) opačným smerom, pričom sa silnejšia figúra zúčastňuje na matovaní). Nevychádza pritom 1.Dd6? Je1! 2.Vd7 Jd3 3.D:d3 – pat. Nájsť správne riešenie bude iste už pre našich riešiteľov iba hračkou.

Riešenie problému č. 149 (Hoffmann) z č. 47/1997. Zvodnosť 1.Sf4? hrozí 2.J:f6 (A) mat, 1...Ke4 2.Dc4 (B) mat, viazne na 1...f5! Zvodnosť 1.Se2? hrozí 2.Dc4 (B) mat, 1...Ke4 2.Dd3 (C) mat, viazne na 1...Ke6! Rieši 1.Sd7 hrozí 2.Dd3 (C) mat, 1...Ke4 2.J:f6 (A) mat. Nádherný trojfázový cyklus hrozby a matu v miniatúrke s motivačne dôsledným využitím zmien násobnosti krytia polí širšej matovej siete (B. Moravčík, Banská Bystrica). Málo figúr, jeden variant ale bohatá myšlienka (A. Kalita, Bratislava).

Odmenu za správne riešenie dostane P. Kolek z Považskej Bystrice a J. Valuška zo Zvolena.

Veľmi oneskorene vyšlo 11. číslo slovenského šachového mesačníka ŠACHprofil. Uverejňuje všetkých 45 partií zo superturnaja XVIII. kategórie FIDE – Investbanka Belehrad 1997. Turnaj vyhral Ivančuk pred Anandom (obaja 6 bodov).Skladba č. 157

Erich Zepler

III. cena

Memoriál Palitzscha 1932

Mat 4. ťahom (5–2)Kontrolná notácia: biely Ka2 Dd3 Vb7 Pb2 b3 (5), čierny Kc1 Jc2 (2) – biely začne a dá mat najneskôr štvrtým ťahom. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme knihami o šachu. (ig)


Vzad <<  >> Vpred