Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(3.12.1997)


V sobotu by sa dožil 70 rokov vynikajúci škótsky šachový skladateľ a medzinárodný veľmajster v kompozičnom šachu – Norman Macleod (6. 12. 1927 – 2. 10. 1991). V Albumoch FIDE získal 75,5 bodu, čo je v historickej tabuľke 40. miesto na svete. Titul veľmajstra mu Stála komisia FIDE pre kompozičný šach udelila ako jedinému nežijúcemu autorovi tri roky po smrti (hranicu 70 bodov dosiahol ešte M. Havel, A. Mandler (obaja Česko) a J. Haring (Holandsko), no titul im dodnes nebol udelený ani "in memoriam"). Zložil vyše 800 skladieb rôzneho žánru. Celú jeho tvorbu vydal tohto roku John Rice pod názvom The chessboard adventures of Norman Macleod. Ako ukážku sme vybrali skladbu č. 151, v ktorej ako druhý skladateľ na svete po našom Ľ. Lačnom (nar. 8. 12. 1926) spracoval cyklickú zámenu troch matov vo forme zdanlivých hier 1...Dc4 (a) 2.De5 (A) mat, 1...V:d4 (b) 2.Ve5 (B) mat, 1...Sc6 (c) 2.Jb6 (C) mat a riešenia.

Riešenie problému č. 142 (Mladenović) z č. 40/1997. Nejde 1.Vdd3? J:g5!, 1.Sd3? Je3! a ani 1.d3? Dg8! Rieši 1.Vc:c6 hrozí 2.Vd5 mat, 1...Sc4 2.J:c4 mat, 1...Je3 2.d4 mat, 1...b:c6 2.J:c6 mat, 1...Df7 2.J:f7 mat, 1...D:d6+ 2.D:d6 mat, 1...Dg8 2.D:f5 mat. Veľa pokusov. V riešiteľskej súťaži na čas to musela byť veľmi obtiažna skladba (Ing. J. Karel Praha). Predúvodníkové maty vychádzajú aj po úvodníku a tak vtip tejto dvojťažky spočíval v tom, ako rýchlo sa podarí nájsť hrozbu – ja som sa ledva vtesnal do dvadsaťminutového limitu, určeného na majstrovstvách sveta pre tri skladby (A. Kalita, Bratislava). Hra bielych škodlivých vplyvov pri prerušovaní na d3, škoda len, že nie je využité prerušenie bielej veže c3, šlo iba o cyklus (B. Moravčík, Banská Bystrica).

Odmenu za správne riešenie dostane I. Janiga z Bratislavy a P. Kolek z Považskej Bystrice.Skladba č. 151

Norman Macleod

Paralléle 50, 1950

Mat 2. ťahom (8–11)Kontrolná notácia: biely Kh8 Dc7 Ve4 Vg7 Se7 Ja8 Jd4 Pf3 (8), čierny Kd5 Df1 Vd2 Vh6 Se3 Se8 Jb7 Pb3 b5 f2 h7 (11) – biely začne a dá mat najneskôr druhým ťahom. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme šachovými knihami. (ig)


Vzad <<  >> Vpred