Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(10.12.1997)


Minulý týždeň sa dožil 70 rokov popredný grécky šachový skladateľ a medzinárodný veľmajster v kompozičnom šachu – prof. Byron Zappas (nar. 6. 12. 1927). Od roku 1945 zložil asi 700 skladieb a získal okolo 200 vyznamenaní. V Albumoch FIDE dosiahol 77,5 bodu. čo je v historickej tabuľke 37. miesto na svete. V dnešnej dvojťahovej ukážke č. 152 z jeho tvorby si všimnite zdanlivé hry 1...V:e3 2.Jd2 mat (2.Jd6?) a 1...D:e3 2.Jd6 mat (2.Jd2?). V riešení sa predúvodníkové maty zamenia a po nových obranách vyjdú maty zo zdanlivých hier (úplný Ruchlis).

Riešenie problému č. 143 (Atkinson) z č. 41/1997. Nejde 1.Vc7? S:c7! 2.Je7? Kc5! Rieši iba 1.Sd6 tempo, 1...Sg2, Sf3, Se4, b:a2, d3, a3, Vf~, Vg5, Vh5, b4, b:a5, Vb~ Ja~, Jd~, Sc7, Sd6 2.D:g2, D:f3, D:e4, D:a2, D:d3, S:b3, De5, V:g5, D:h5, Dc4, Vc5, J:b6, D:b5, D:e6, Je7, V:d6 mat. Nenápadný úvodník, po ktorom nasleduje množstvo variantov. Obsahovo krásna dvojťažka anglickej školy, hodná tak významnej riešiteľskej súťaže. Poriadne ma potrápila (A. Prievalský, Prievidza). Vyše storočná dvojťažka bola časové náročná na odhalenie autorovho huncútstva s čiernym strelcom, ktorý jediný zo svojich početných figúr si mohol vykročiť na pole e5 a e4, aby nedostal predúvodníkový mat. Potom už bolo jednoduché poriešiť 16 variantov (A. Kalita, Bratislava). To si riešitelia museli užiť, veď nájsť na čas takýto úvodník nebolo jednoduché (Ing. J. Karel, Praha).

Odmenu za správne riešenie dostane J. Bulla z Bratislavy a P. Valkovič zo Zlatých Moraviec.

Riešiteľskú súťaž v rámci šachového turnaja Open Tatry 97 vyhral prekvapujúco M. Mrva. Ďalšie poradie: 2. L. Salai jr., 3.–4. I. Nazimo (Rusko) a I. Novák, 5. V. Sergejev (Ukrajina), 6. J. Bakalár, atď.Skladba č. 152

Byron Zappas

2. miesto

4. WCCT 1982–89

Mat 2. ťahom (10–11)Kontrolná notácia: biely Kh7 Da2 Vd5 Vd8 Se3 Sh3 Jc4 Jd7 Pf4 g3 (10), čierny Ke4 Db6 Vb8 Vf3 Sa4 Sa5 Jb4 Jh5 Pc6 e2 g6 (11) – biely začne a dá mat najneskôr druhým ťahom. Dvoch riešiteľov odmeníme šachovými knihami, ak nám pošlú riešenie do 12 dní na adresu redakcie FAKTY, Žabotova 2, 811 04 Bratislava s poznámkou ŠACH. (ig)


Vzad <<  >> Vpred