Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(14. 3. 1958)


Úloha č. 1

Albert M. Burmeister

Tägliche Rundschau 1905

Mat 2. ťahom (8–6)Kontrolná notácia. Biely: Kh8, Dd1, Sc7, Ja2, Jc5, Pb2, b6, c4 (8). Čierny: Ka5, Da3, Vf6, Sh7, Jf1, Pf7 (6), mat 2. ťahom (za správne riešenie 3 body). Na začiatok prinášame našim riešiteľom zaujímavú dvojťažku z obdobia, v ktorom ruská šachová škola začala sláviť prvé úspechy v medzinárodných súťažiach.


Začíname I. riešiteľskú súťaž

Dnešným číslom otvárame I. súťaž v riešení šachových úloh a štúdii pre čitateľov "Východoslovenských novín", ktorú vypisuje krajská sekcia KV ČSTV v Košiciach.


Podmienky súťaže

1. V súťaži predložíme na riešenie 10 šachových problémov s uvedeným počtom bodov, ktorý možno získať za úplné riešenie.

2. Poradie riešiteľov bude zostavené podľa počtu získaných bodov. Najlepších 15 riešiteľov odmeníme vecnými cenami. Okrem toho po každom kole spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme jedného výhercu, ktorý dostane jednu knihu zo šachovej literatúry.

3. Termín na zaslanie vyriešených úloh určujeme 14 dní po uverejnení. Riešenie zasielajte na adresu redakcie "Východoslovenské noviny", Košice, Šmeralova ul. č. 18. Korešpondenčný lístok označte heslom "Šachová súťaž". Riešiteľskú súťaž vedie predseda komisie problémového šachu krajskej sekcie Michal Vernarec.


Vzad <<  >> Vpred