Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(7. 3. 1958)


Úloha č. 0 - mimo súťaž

Vladimír Pachman

Československý šach (915) 1950-04-25

Mat 2. ťahom (4–2)Kontrolná notácia. Biely: Ke1, Db7, Va1, Vf4 (4). Čierny: Kh1, Dg2 (2). Úloha mimo súťaž.


Riešiteľská šachová súťaž

Budúcim číslom Východoslovenských novín otvárame I. riešiteľskú šachovú súťaž o vecné ceny. Podmienky sa dozviete v nasledujúcom čísle.


Vzad <<  >> Vpred