Vzad << >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

(28. 12. 1996)


Problém č. 1584

Anton Brídzik, Slovensko

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (6+4)


Problém č. 1585

Stanislav Vokál, Slovensko

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (7+10)Kontrolná notácia: 1584: b. Kh5, Sd5, Sh6, Jf6, Jf8, Pf5 (6), č. Kh8, Pe7, g5, h7 (4) – mat 2. ťahom, 1585: b. Kd5, Da7, Vg4, Sd4, Se4, Pd6, f5 (7), č. Kh8, Sg8, Jf7, Pe3, e5, f3, f4, g3, g7, h7 (10) – mat 2. ťahom.

Obe dnešné pôvodné dvojťažky majú typický silvestrovský nádych. Č. 1584 od MUDr. Antona Brídzika z Humenného má aj dva pokusy, no riešenie možno nájsť len po "malej" retroanalýze. Na podobnom princípe je založená aj skladba č. 1585 od doc. RNDr. Stanislava Vokála, CSc., z Košíc. Dokaz je ale trochu komplikovanejší.

Riešenie pošlite do troch týždňov na adresu redakcie Práca, P. O. Box 124, Odborárske námestie 3, 814 99 Bratislava, s poznámkou ŠACH. Jeden správny riešiteľ každej skladby získa 50 Sk.

Riešenie problému č. 1572 (Pituk) zo 16. novembra 1996. Zdanlivé hry 1...d:e6, d3 2.Db7, D:d3 mat. Zvodnosť 1.Dg6? hr. 2.V:d6 mat, 1...e5 2.Jc7 mat, viazne na 1...d:e6! Rieši 1.Jb7 hr. 2.V:d6 mat, 1...d:e6, Kc6, K:e6, Je4 2.Jb4, De4, Df7, Jc7 mat. Skladba bez známok sklerózy (MUDr. A. Brídzik, Humenné). Pekná väzba čiernych kameňov dvoma bielymi vežami pri mate dámou na e4 (A. Kalita, Bratislava). Pekné maty s väzbami čiernych kameňov (Ing. J. Karel, Praha). Náš Šaňko je stále svieži (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1573 (Mlynka) zo 16. novembra 1996. 1.Vcc8 hr. 2.Sb4+ (C) Kd7 (a) 3.Ved8 (A) mat, 2...Kd5 (b) 3.Vcd8 (B) mat, 1...Jd2 2.Sg3+ Kd7 (a) 3.Vcd8 (B) mat, 2...Kd5 (b) 3.Ved8 (A) mat, 1...Kd7 (a) 2.Ved8+ (A) Ke7 3.Sb4 (C) mat, 1...Kd5 (b) 2.Vcd8+ (B) Kc5 3.Ve5 mat. Vydolované maximum z jednoduchej schémy (B. Moravčík, Banská Bystrica). Ekonomicko–logická trojťažka, v ktorej po rovnakých obranách v hrozbe a v riešení sa maty recipročne zamenia (A. Kalita, Bratislava). Výborná medzivariantová zámena druhých a tretích ťahov a recipročná zámena matov v trojťažke (MUDr. A. Brídzik, Humenné). Maximálne bolo možné získať 3 body.

Riešenie problému č. 1574 (Jarmonov) z 23. novembra 1996. 1.J:e4 hr. 2.D:c3 mat, 1...d:c4, d:e4+, Ja4(d1), Va3, V:c2, V:f2+, Ve3, V:e4 2.Jdc5, Jc5, c5, Dc5, Jec5, S:f2, f:e3, f3 mat. Klasická dvojťažka s množstvom variantov a batérií (MUDr. A. Brídzik, Humenné). Antiduály, hra štyroch batérií, zopár väzieb a bohatší obsah, než v nejednej modernej dvojťažke (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred