Vzad << >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

(16. 11. 1996)


Problém č. 1572

Alexander Pituk, Slovensko

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (9+10)


Problém č. 1573

Karol Mlynka, Slovensko

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (6+5)Kontrolná notácia: 1572: b. Kg8, Dh7, Vc1, Ve6, Sh2, Ja6, Jd8, Pb3, e2 (9), č. Kd5, Se1, Jc3, Pb5, b6, d4, d6, d7, e3, e5 (10) – mat 2. ťahom, 1573: b. Kd3, Vc3, Ve8, Se1, Jd4, Pg5 (6), č. Kd6, Jf1, Pb6, e2, f7 (5) – mat 3. ťahom.

Najstarší slovenský šachový skladateľ – Alexander Pituk (nar. 26. 10. 1904) je aj v 92 rokoch skladateľsky veľmi aktívny. Svedčí o tom aj dnešná jeho pôvodná dvojťažka č. 1572 pre našu rubriku. Okrem riešenia v nej možno nájsť aj tematickú zvodnosť. O 40 rokov mladší prof. Karol Mlynka (nar. 11. 8. 1944) v úspornej trojťažke č. 1573 spracoval medzivariantovú zámenu matov.

Riešenie pošlite do troch týždňov na adresu redakcie Práca, P. O. Box 124, Odborárske námestie 3, 814 99 Bratislava, s poznámkou ŠACH.

Riešenie problému č. 1557 (Postnikov) z 21. septembra 1996. 1.Db3 hr. 2.J:f4+ Kd4 3.Je6 mat, 1...b5 2.Jg3+ Kd4 3.Jce2 mat, 1...Vh6 2.Jb5+ Ke4 3.Jec3 mat, 1...Sg8 2.Jg3+ Kd4 3.J:f5 mat, 1...Jd8 2.Jb5+ Ke4 3.Jd6 mat, 1...V:c1(d2) 2.Jb1+ Ke4 3.Jd2 mat. Hrozbové pole e6 sa snažili ochrániť dve ťažké (čDa6 a čVh3) a dve ľahké (čSg8 a čJd8) figúry, no nepochodili, lebo silný strategický útok bieleho im v tom zabránil – náročnosť obsahu prevyšuje jednoduchšie riešenie (A. Kalita, Bratislava). Vytvorenie ďalšej batérie vedie k cieľu s matmi čierneho kráľa na poliach d4 a e4 (O. Jančík – J. Minarovič, Trnava). Bohatá hra dvoch batérií s rôznorodou motiváciou s vyššími nárokmi nájsť všetky varianty, než úvodník (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 3 body.

Riešenie problému č. 1558 (Maleika) z 28. septembra 1996. 1.De8 hr. 2.De5 mat, 1...J~, Jc4!, Jd3!, Dc4(e6) 2.De1, J6d5, Je4, V:c2 mat. Dobre postavená biela dáma značne sťažila nájsť úvodný ťah (A. Kalita, Bratislava). Čierny jazdec cloní vlastnej dáme a strelcovi v obrannej činnosti (MUDr. A. Brídzik, Humenné). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1559 (Vovnejko) z 28. septembra 1996. 1.Sd3 tempo, 1...e:d3 2.Kc6 d2 3.d7 mat (modelový) a ešte dva takéto maty: 1...Kb7 2.S:a6+ K:a6 3.c8D(S) mat, 1...Kd7 2.e6+ Kc8 3.S:a6 mat. Tri pekné modelové maty (MUDr. A. Brídzik, Humenné). Blokáda obojfarebných pešiakov vytvorila nezvyklú trojťažku českej školy, ktorá však na riešenie nebola ťažká (A. Kalita, Bratislava). Maximálne bolo možné získať 3 body.


Vzad << >> Vpred